? دسته‌بندی وندالیسم - URDP.IR
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

URDP.IR

وندالیسممجموعه گزارش های دانش شهر
شماره 261

وندالیسم؛ زمینه های ایجاد و پیامدهای آن در محیط شهری

دریافت   |   Download

ماخذ: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران