? دسته‌بندی استاندارد های برنامه ریزی و طراحی شهری - URDP.IR
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

URDP.IR

کتاب استاندارد های برنامه ریزی و طراحی شهری


استاندارد های برنامه ریزی و طراحی شهری

انجمن شهرسازی آمریکا - APA


فصل اول- تهیه طرح و انواع طرح ها

تهیه طرح، انواع طرح ها، مشارکت، جنبش های برنامه ریزی
لینک دانلود

فصل دوم- مدیریت زیست محیطی
مروری بر مدیریت زیست محیطی، هوا،آب، زمین، مخاطرات
لینک دانلود

فصل سوم: ساختار ها
انواع ساختمان ها، حمل و نقل، نشانه ها، پارک ها و فضای باز، کشاورزی و جنگلداری
لینک دانلود

فصل چهارم: مکان ها و مکان سازی
مناطق، تئوری های شکل شهر، مکان ها و نواحی، انواع توسعه، ملاحظات طراحی
لینک دانلود

فصل پنجم: روش های تحلیل
پیش بینی و تحلیل تقاضا، ارزیابی اثرات، نقشه کشی، تجسم
لینک دانلود

فصل ششم: تکنیک های اجرا
مبانی قانونی، مدیریت رشد، مراقبت، حفاظت و استفاده مجدد، تجدید حیات و توسعه اقتصادی، برنامه ریزی رایج، توسعه مستقلات
لینک دانلود

پیوست
استاندارد های طبقه بندی زمین     LBCS: Land-Based Classification Standards، سمبل های گرافیکی و یادداشت های حاشیه نقشه     Graphic Symbols and Drawing Annotations، منابع، راهنمای موضوعی
لینک دانلود