? دسته‌بندی مدرنیسم و پست مدرنیسم - URDP.IR
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

URDP.IR

مدرنیسم و پست مدرنیسم


مأخذ تصویر: http://pdfcast.org
  • ورود به صفحه مرتبط با مقالات زیر (دکتر محمد نقی زاده)
  • 03- رابطه هویت سنت معماری ایران با مدرنیسم و نوگرایی
  • 04- هنر و اقتصاد در جوامع سنتی و مدرن
  • 15- رابطه هنر و اقتصاد در تفکر سنتی و مدرن
  • 16- نسبت و رابطه سنت، نوگرایی و مدرنیسم در مباحث هنری و فرهنگی
  • 25- مقایسه مفهوم واژه ها در عالم سنت و دوران مدرن