? دسته‌بندی حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیر رسمی - URDP.IR
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

URDP.IR

حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیر رسمی (1)


دریافت

 • اسکان غیر رسمی چالشی فراروی توسعه پایدار شهری محله اسکان غیر رسمی بی سیم شهر زنجان
 • اسکان غیر رسمی و توسعه پایدار شهری، چالش ها و پیامدها مناطق اسکان غیررسمی شمال شهر تبریز
 • بحران حاشیه نشینی وسکونت گاه های غیررسمی در مدیریت کلان شهرها و رهیافت های جهانی
 • بررسی عوامل موثردررشد حاشیه نشینی مطالعه موردی شهر بانه
 • بررسی و تحلیل تاثیر حاشیه نشینی در وقوع جرم و ناامنی مطالعه موردی؛ محله شیخ آباد شهر قم
 • بررسی الگوی سکونت در بافت حاشیه شهر تبریز و ارائه راهکارهایی برای ساماندهی آن
 • بررسی حاشیه نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی در قزوین
 • بررسی شاخص های مسکن غیررسمی درایران
 • بررسی نقش سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های ملی منطقه ای برحاشیه نشینی
 • بررسی و تحلیل سطح ناپایداری در محلات حاشیه نشین شهرستان ملایر در استان همدان
 • بررسی وضعیت حاشیه نشینی در کلان شهرهای ایران با دیدگاه پایدار
 • تاثیر حاشیه نشینی در وقوع جرم
 • تبیین اسکان غیررسمی از دیدگاه عدالت محیطی
 • تحلیل پایداری شهری در سکونتگاه های غیر رسمی (شهر بوکان)
 • جایگاه توسعه پایدار درپیشگیری از جرم در نقاط حاشیه نشین شهرها
 • چکیده مجموعه مقالات همایش حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی
 • حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیررسمی
 • حاشیه نشینی تهدید یا فرصت
 • حاشیه نشینی چالشی جدی فراروی توسعه پایدار شهری
 • حاشیه نشینی یکی از عوامل ناپایداری شهری
 • دستیابی به پایداری زیست محیطی در فضای شهری حاشیه رودخانه مطالعه موردی رود قره سو کرمانشاه
 • دگرگونی سکونتگاه‌های غیررسمی و زاغه‌ها
 • راهبردهای توانمندسازی حاشیه نشینان شهری با استفاده از تکنیک QSPM
 • رزیابی آسیب پذیری سکونتگاههای حاشیه ای و غیر رسمی در برابر زلزله با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(نمونه موردی اسکان غیر رسمی اسلام آباد شهر زنجان)
 • ریشه شناسی توسعه مناطق حاشیه نشین شهری بر مبنای شناخت عوامل منطقه ای موثر بر حاشیه نشینی مطالعه موردی روستای اکرم آباد یزد
 • ساماندهی اسکان غیر رسمی با تاکید بر مشارکت مردمی نمونه موردی شهرک سعدی مریوان
 • سنجش نابرابری و فقرشهری درمحلات اسکان غیررسمی و رسمی نمونه موردی شهرزنجان
 • سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی
 • طراحی مجتمع فرهنگی در تبریز با دیدگاه پایدارتحلیل شکل گیری تبریز و گسترش فضایی و پیدایش مناطق حاشیه نشین با دیدگاه پایدار
 • عوامل گسترش و پیامدهای حاشیه نشینی شهری نمونه موردی محله خضر همدان
 • مطالعه عوامل گسترش زندگی حاشیه نشینی و آثار آن در مسیر توسعه پایدار شهری مطالعه موردی شهرک سعدی شیراز
 • نارسایی اقتصادی حاشیه نشینان شهری و بحران شهری-نمونه موردی شهر ایلام
 • یاس و امید در سکونتگاههای غیر رسمی - نمونه موردی شهر کرمانشاه