? دسته‌بندی شهر سالم | Healthy City - URDP.IR
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

URDP.IR

شهر سالم (4)

picture source: http://switchboard.nrdc.org


 بررسی شاخص های شهر سالم با رویکرد توسعه پایدار شهری

توسعه شهر نشینی و شهر سالم از دیدگاه اسلام
دیدگاه ها و نظریات شهر سالم
به کارگیری رهیافت اندک افزای برنامه ریزی در فرایند برنامه ریزی شهرهای سالم و پایدار

شهر سالم (3)


رویکردهای جدید در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری, برنامه‌ریزی شهری سالم

شهر سالم (2)


کتاب برنامه ریزی شهر سالم
هیو بارتون و  کاترین تسورو | مترجم: میترا عطاریان |  ویراستار: نرگس گیلانی
ماخذ: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
دریافت | Download

شهر سالم (1)

مأخذ تصویر: https://www.theplanner.co.uk/features/healthy-city-2050

بولتن های ره شهر

 • شهر سالم- پژوهش در تاریخچه، مفهوم وسیر تحول شهرسازی و شهر سالم در فرهنگ ایران و اسلام
 • دریافت | Download
 • شهر سالم - اصول طراحی برای افراد دارای کهولت، ناتوانی، اختلال، معلولیت
 • دریافت | Download
 • شهر سالم - بازیافت زباله و مصالح ساختمانی و نقش آن در حفظ خاک و پاکسازی محیط
 • دریافت | Download
 • شهر سالم - کاربرد سیستم فتوولتائیک از میلی وات تا مگا وات
 • دریافت | Download
 • شهر سالم- بهینه سازی آموزش عالی - نگاهی کوتاه بر کارکرد نظام آموزشی ایران و جهان
 • دریافت | Download
 • شهرسالم - صنعت چوب و کاغذ و نقش آن در فرهنگ، اقتصاد و سیاست (در ایران و جهان)
 • دریافت | Download