? دسته‌بندی جهانی شدن - URDP.IR
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

URDP.IR

جهانی شدن و شهرها (2)


 • تحلیلی از معماری معاصر ایران در رویارویی با پدیده جهانی شدن
 • دریافت | Download
 • شهرها در فرایند جهانی شدن، گزارش جهانی سکونتگاه های انسانی، مرکز سکونتگاه های انسانی سازمان ملل متحد
 • ترجمه: رضا پورخردمند؛ نرگس گیلانی؛ حسن چیذری؛ پیمان تمری لعل آبادی، ماخذ: اداره کل راه و شهرسازی استان تهران
  دریافت | Download
 • تاثیر جهانی شدن بر نقش و عملکرد شهرها، فرصت ها و تهدیدها برای شهر و شهرداری ها
 • دریافت | Download

جهانی شدن و شهرها (1)دریافت   |   Download

کتاب:

 •  جهانی شدن و نابرابری - سیر نزولی نولیبرالیسم، نویسنده: جان راپلی، ترجمه: مرکز پژوهش های مجلس شواری اسلامی
 • Globalisation and the Critique of Political Economy, Lucia Pradella
 • THE GLOBAL CITY : New York,, London, Tokyo, Saskia Sassen
مقاله و گزارش:
 • انسان شناسی و فرهنگ: جنبشهای ضد جهانیسازی؛ پیشینه، اهداف، سازماندهی
 • انسان شناسی و فرهنگ: جهانی شدن؛ یک متن پایه
 • انسان شناسی و فرهنگ: واژه گلوبالیزیشن، واژگان مشابه و معادل های فارسی آنها
 • انسان شناسی و فرهنگ: یک تعریف انسان شناختی از جهانی شدن
 • دانش شهر: شماره 002 سیاهچاله ها و پیوندهای سست در شبکه شهرهای جهانی
 • دانش شهر: شماره 007 دیپلماسی شهری در فرآیند جهانی شدن
 • دانش شهر: شماره 032 نقش سازمان‌های بین‌المللی در جایگاه جهانی جدید کلانشهرها
 • اهمیت توسعه زیر ساخت های ارتباطی در روند جهانی شدن شهرها
 • جهانی شدن اقتصاد و چالشهای پایداری در منطقه کلانشهر تهران
 • اهمیت توسعه زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی شهری در روند جهانی شدن شهرها
 • تاثیر جهانی شدن بر هویت ملی مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران
 • تحلیلی از معماری معاصر ایران در رویارویی با پدیده جهانی شدن
 • ساختار قدرت اجتماع محلی، ماشین رشد، نظریه رژیم شهری، شهرهای جهانی، ابرشهر، زنجیره شهری
 • American Studies Summer Institute Focuses on “Globalization”
 • An Urban Response ti Internationalization
 • Building global integration in planning scholarship
 • Building world city Tokyo Globalization and conflict over urban space
 • CLIMATE CHANGE AND A GLOBAL CITY AN ASSESSMENT OF THE THE THE METROPOLITAN EAST COAST (MEC) REGION
 • Can Chicago Make It As a Global City
 • Can Shanghai Compete as a Global City
 • CityU Globalization Indicators
 • Competitiveness and Learning in Global City Regions
 • Economic Reforms The Impact of Globalisation, liberalisation and Private sector development on Poverty
 • GLOBAL CHICAGO, TWO REPORTS ON CHICAGO’S ASSETS AND OPPORTUNITIES AS A GLOBAL CITY
 • GLOBAL CITY-REGIONS AND THE NEW WORLD SYSTEM
 • GLOBALIZATION PROCESSES AND THEIR IMPACT ON THE STRUCTURE OF THE TEL AVIV METROPOLITAN AREA
 • Global Cities
 • Global cities, glocal statesglobal city formation and state territorial restructuring in contemporary Europe
 • Globalisation Theory and Evidence
 • Globalisation and Poverty Reduction Can the Rural Poor Benefit from Globalisation An Asian Perspective
 • Globalization and Cities in the South
 • Globalization and Its DiscontentsEssays on the New Mobility of People and Money
 • Globalization and Poverty
 • Globalization and Urban Policy
 • Globalization and the Chinese City
 • Globalization and the Environment
 • MAPPING GLOBALIZATION ALONG THE WASATCH FRONT
 • Mumbai A Global City Study Abroad Course
 • REVIEW ESSAY Exploring Critical Approaches to Global Cities Studies
 • Rome the cosmopolis
 • Segyehwa The Globalization of Seoul
 • Seoul Toward a Regional Hub City in the Northeast Asia
 • Singapore Asia’s Global City
 • THE ROLES AND LIMITATIONS OF URBAN DESIGN IN SHAPING CITIES AND THEIR PRECINCTS IN A GLOBALIZING WORLD
 • The 2008 global cities Index
 • The Global Top 20,1
 • The Global Top 20,2
 • The Human Cost of Globalization
 • The ‘global’ in the city economy multicultural economic development in Birmingham
 • URBAN TRANSPORT ENGINEERING AND PLANNING IN DEVELOPING COUNTRIES, From Efficiency to Equity
 • World CitiesTypologies