? دسته‌بندی طراحی خیابان های شهری و برنامه ریزی حمل و نقل - URDP.IR
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

URDP.IR

ضوابط و مقررات گذربندی

ضوابط و مقررات گذربندی  (احداث و توسعه معابر)

طراحی خیابان های شهری و برنامه ریزی حمل و نقل (4)

طراحی خیابان های شهری و برنامه ریزی حمل و نقل (3)5 کتاب در زمینه طراحی خیابان های شهری و برنامه ریزی حمل و نقل
 • Inclusive Urban Design Streets for Life
 • STREETS & PATTERNS
 • Threats from Car Traffic to the Quality of Urban Life Problems, Causes, Solutions
 • Transport Planning and Traffic Engineering
 • URBAN DESIGN STREET AND SQUARE

طراحی خیابان های شهری و برنامه ریزی حمل و نقل (2)


نشریه شماره 415: آیین نامه طرح هندسی راه های ایران 

طراحی خیابان های شهری و برنامه ریزی حمل و نقل (1)

 • جلد ۱ – مبانی طراحی راههای شهری
 • جلد ۲ – پلان و نیمرخهای طولی
 • جلد ۳ – اجزاء نیمرخهای عرضی
 • جلد ۴ – راههای شریانی درجه یک
 • جلد ۵ – تبادلها
 • جلد ۶ – راههای شریانی درجه دو
 • جلد ۷ – تقاطعها
 • جلد ۸ – خیابانهای محلی
 • جلد ۹ – دسترسیها
 • جلد ۱۰ – مسیرهای پیاده
 • جلد ۱۱ – مسیرهای دوچرخه
 • جلد ۱۲ – تجهیزات ایمنی
مجموعه کتاب های آیین نامه طراحی راه های شهری (دوازده جلد)
 دریافت | Download