? دسته‌بندی المان، اثاثیه، مبلمان و زیباسازی شهری - URDP.IR
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

URDP.IR

المان، اثاثیه، مبلمان و زیباسازی شهری (3)


مأخذ تصویر:https://www.aclprojects.com/proyectos/urbanos
  • هویت شهری
  • تاثیر گذاری المان های شهری برهویت فضای شهری
  • شهر دوستدار کودک
  • جانمایی مبلمان شهری در فضای بازی کودکان با تأکید بر ایده کولاژ شهر نمونه موردی پارک گلهای شهر زنجان
  • ادراک فضایی و بصری
  • مجموعه مقالات: (6) بررسی آلودگی های بصری شهر با تاکید بر مبلمان شهری (نمونه موردی بلوار هفت تیر مشهد)

المان، اثاثیه، مبلمان و زیباسازی شهری (2)

المان، اثاثیه، مبلمان و زیباسازی شهری (1)

  • با سپاس از مهندس میکائیلی، کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری