? دسته‌بندی سیستم اطلاعات شهری UIS - URDP.IR
X
تبلیغات
رایتل

URDP.IR

کتاب مقدمه ای بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS

با سپاس از خانم مهندس رحیم پور (کارشناس ارشد برنامه ریزی منطقه ای)

کتاب GIS for Web Developers

کتاب GIS for Web Developers
با سپاس از خانم مهندس رحیم پور (کارشناس ارشد برنامه ریزی منطقه ای)

مجموعه مقاله های کنفرانس بین المللی GIS شهری


UrbanGIS

کتاب INFORMATION SYSTEMS FOR URBAN PLANNING

INFORMATION  SYSTEMS FOR URBAN PLANNING
A hypermedia co-operative approach
Robert Laurini