? دسته‌بندی تعاملات اجتماعی - URDP.IR
X
تبلیغات
زولا

URDP.IR

تعاملات اجتماعی

مأخذ تصویر: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Portland_Farmers_Market.jpg

  • پیاده راه و پیاده مداری (1)
  • (9) بررسی و تحلیل مؤلفه های تأثیرگذار بر بهبود کیفیات فضایی پیاد ه را ه ها به منظور افزایش سطح تعاملات اجتماعی مطالعه موردی؛ محورهای تربیت و ولیعصر تبریز
  • (17) تعیین شاخص های موثر در خلق مکان های امن پیاد ه مدار جهت ارتقاء تعاملات اجتماعی نمونه موردی خیابان بهار آزادی محله خاک سفید تهران
  • پیاده راه و پیاده مداری (3)
  • (4) ارتقاء پایداری از طریق تعیین شاخص‏های موثر در خلق مکانهای امن پیاده‏مدار با تاکید بر تعاملات اجتماعی

16 کتاب در زمینه مباحث اجتماعی


پسورد تمامی فایل ها shahrsaziazad یا Shahrsaziazad می باشد. در صورتی که مطمئن هستید فایل ها به صورت کامل دانلود شده اند اطمینان حاصل نمایید که پسوند آن ها اجرایی است و شما باید آن ها را در سیستم خود نصب نمایید و اگر احیانا از شما خطا گرفته می شود نام فایل دانلود شده را به لاتین تغییر دهید و مجددا تلاش نمایید.