? دسته‌بندی رشد هوشمند | Smart Growth - URDP.IR
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

URDP.IR

رشد هوشمند | Smart Growth


مأخذ تصویر: http://www.eventbrite.com
دریافت   |   Download
 1. ارایه الگوی تعیین تراکم مسکونی منطقه 22 شهر تهران بر اساس اصول رشد هوشمند
 2. ارزیابی و سنجش میزان پراکنش و فشردگی شکل شهرها با استفاده از مدلهای کمی، مقایسه تهران و سیدنی
 3. تاثیر برنامه‌ریزی هوشمند بر انتظام فضایی شهر
 4. تبیین اصول رشد هوشمند در شهرهای آینده
 5. تبیین راهبرد رشد هوشمند شهری در منطقه 19 کلان شهر تهران
 6. تحلیل شاخصهای رشد هوشمند شهری در مشهد
 7. تحلیل فضایی- کالبدی توسعه آتی شهر سقز با تأکید بر رشد هوشمند با استفاده از مدل آنتروپی شانون
 8. تحلیل فضایی شاخص های رشد هوشمند شهری
 9. تحلیل فضایی شاخص های رشد هوشمند شهری مطالعه ی موردی مناطق شهر اصفهان
 10. درآمدى بر نظریه ى رشد هوشمند شهرى
 11. راهبرد رشد هوشمند در توسعه شهری
 12. رشد هوشمند وتوسعه درونی شهرها
 13. معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
 14. نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در هوشمندسازی ساختمان ها