? دسته‌بندی امنیت، ایمنی و تاب آوری شهری - URDP.IR
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

URDP.IR

برنامه ریزی و طراحی محیطی امنیت در محیط زیست شهری


کتاب برنامه ریزی و طراحی محیطی امنیت در محیط زیست شهری
 اسماعیل صالحی

ایمنی، امنیت و تاب آوری شهری (4)


مأخذ تصویر: http://www.securityinfowatch.com
 • ابزارهای برنامه ریزی شهری برای افزایش امنیت در شهر
 • دریافت | Download
 • افزایش احساس امنیت شهروندان شهر ری با اجرای طرح مبارزه با اراذل واوباش
 • دریافت | Download
 • بررسی جایگاه طراحی در ایجاد حس امنیت در مجتمع های مسکونی
 • دریافت | Download
 • بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین جوانان شهر ساری
 • دریافت | Download
 • بررسی نقش مدیریت هماهنگ شهری در تحقق بخشی میزان امنیت اجتماعی استان اصفهان
 • دریافت | Download
 • بررسی تاثیر عناصر اجتماعی بر امنیت اجتماعی در شهر سنندج
 • دریافت | Download
 • بررسی و سنجش حس امنیت در مناطق مختلف شهری مناطق 11 و 12 شهر تهران
 • دریافت | Download
 • تبیین امنیت در محیط شهری با پارامترهای کالبدی و طراحی شهر بابلسر
 • دریافت | Download
 • مقاله بررسی نقش نورپردازی در افزایش نظم و امنیت و کاهش جرائم در شهر اسلامی با تأکید بر ایران
 • ورود به صفحه مقاله

ایمنی، امنیت و تاب آوری شهری (3)ششمین همایش سالانه
گروه تخصصی شهرسازی استان خراسان رضوی

 با رویکرد
 شهرسازی و شهر ایمن

 پنج شنبه۲۳ دی ماه- ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۱ - هتل پردیسان مشهد

ایمنی و امنیت؛ جزء لاینفک سکونتگاه های انسانی در حرکت به سوی پایداری
دکتر سید حسین بحرینی عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دریافت   |   Download

 شهر ایمن- اجتماع ایمن، زمینه ساز ایجاد فضای شهری ایمن
دکتر مجتبی رفیعیان عضو هیت علمی دانشگاه تربیت مدرس

دریافت   |   Download

ایمنی، امنیت و تاب آوری شهری (2)


کتاب چگونه می توان شهرها را تاب آورتر نمود؟
-
دریافت   |   Download

مقاله

سری دوم- سپاس از میلاد دوستوندی، کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

دریافت   |   Download

 • ارتباط بین تاب آوری و رضایت از زندگی
 • ارزیابی تاب آوری اقتصادی و نهادی جوامع شهری در برابر سوانح طبیعی مطالعه ی موردی زلزل هی محله های شهر تهران
 • اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش تاب آوری کشاورزان در برابر مخاطرات طبیعی (با تاکید بر خشکسالی) مورد شهرستان ایجرود
 • بازسازی تاب آور از دیدگاه طراحی شهری پس از زلزله 1382 بم
 • بسط راهبردهای پایداری اکولوژیک برای افزایش تاب آوری محیط زیست نمونة موردی مناطق ۱ و ۳ شهرداری تهران
 • تبیین مفهومی تاب آوری و شاخص سازی آن در مدیریت سوانح اجتماع محور CBDM
 • نقش مدیریت محلی در ارتقای تاب آوری مکانی در برابر بلایای طبیعی با تاکید بر سیلاب مطالع هی موردی دو حوضه ی چشمه کیله ی شهرستان تنکابن و سردآبرود کلاردشت

ایمنی، امنیت و تاب آوری شهری (1)

 • ارتقاء امنیت شهری با تأکید بر محیط و فضای شهری
 • ایمن سازی فضای کالبدی شهرها در برابر بزهکاری با استفاده از راهبردهای پیشگیری جرم با طراحی محیطی
 • بررسی امنیت محیطی در پارک های منطقه ای به عنوان بخشی از فضاهای شهری از دیدگاه زنان بر پایه رویکرد CPTED
 • بررسی تاثیر نوع و میزان کاربری اراضی در شکل گیری کانون های جرم خیز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS (مطالع
 • بررسی جغرافیایی جرایم در شهر تهران
 • بررسی شاخص های برنامه ریزی شهری موثردرارتقای امنیت زنان درفضاهای عمومی با رویکرد مشارکتی نمونه موردی بخش مرکزی شهر تهران
 • بررسی شاخص های برنامه ریزی شهری موثردرارتقای امنیت زنان درفضاهای عمومی با رویکرد مشارکتی
 • بررسی عوامل محیطی مؤثر در نوسازی بافت فرسوده ی شهری به منظور افزایش امنیت کالبدی محله شنبدی بوشهر
 • بررسی نقش فضاهای باز مشترک در مجتمع‌های مسکونی امروز به عنوان یکی از عوامل پایداری اجتماعی در معماری بومی در افزایش امنیت شهری
 • تحقیقی در سنجش عوامل تأثیرگذار بر احساس امنیت شهری نمونه موردی شهر کرمان
 • تحقیقی در سنجش عوامل تاثیر گذار بر احساس امنیت شهری
 • دستیابی به امنیت پایدار شهری در محلات ناامن با رویکرد CPTED
 • زن در عرصه اجتماعی مطالعه موردی فضاهای عمومی در دسترس زنان
 • شاخص های برنامه ریزی شهری موثردرارتقای امنیت زنان درفضاهای عمومی
 • شهر پرتراکم و توسعه پایدار شهری،بررسی ناپایداری های امنیتی کلان شهر تهران بر اساس شاخص های توسعه پایدار شهری