? دسته‌بندی پارک ها، پارک موضوعی و فضای سبز شهری - URDP.IR
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

URDP.IR

Alienation and Conversion of Municipal Parkland in New York

HANDBOOK ON THE Alienation and Conversion of Municipal Parkland in New York

پارک، پارک موضوعی و فضای سبز شهری (4)

مأخذ تصویر: http://www.italylogue.com/things-to-do/the-5-best-theme-parks-in-italy.html

 • معرفی روشی برای مکان یابی پارک های جنگلی شهری جدید با استفاده ازآنالیز چند معیاره و GIS
 • دریافت | Download
 • مکان یابی بهینه پارک های درون شهری با استفاده از GIS و مدل AHP شهر آمل
 • دریافت | Download
 • استفاده از توان های بالقوه مناطق جهت توسعه گردشگری مورد خاص پارک- موزه نفت مسجد سلیمان، دکتر سید حسین بحرینی
 • دریافت | Download
 • تحلیلی بر بحران زیست محیطی و توزیع مکانی فضای سبز شهر تهران، دکتر کرامت اله زیاری
 • دریافت | Download
 • بررسی، ارزیابی و پیشنهاد سرانه فضای سبز شهری  نمونه موردی کلانشهر مشهد، دکتر حسین حاتمی نژاد
 • دریافت | Download
 • تحلیل و اولویت بندی فضای سبز شهری با بهره گیری از تکنیک های GIS و TOPSIS ، دکتر حسین حاتمی نژاد
 • دریافت | Download
 • بررسی تطبیقی فضاهای عمومی ویژه زنان با فضاهای شهری در میزان پاسخگویی به نیازهای بانوان پارک آب و آتش تهران
 • دریافت | Download

طراحی تفرجگاهی در نواحی رودکناری در محیط کلانشهرهاطراحی تفرجگاهی در نواحی رودکناری در محیط کلانشهرها
دکتر حسنعلی لقایی، دکتر عبدالرضا کرباسی ، مهندس فریبا میرزائی


مأخذ فایل و تصویر: http://rpc.tehran.ir

پارک، پارک موضوعی و فضای سبز شهری (3)


مأخذ تصویر: http://bettercities.net
 پارک، پارک موضوعی و فضای سبز شهری (3)
 • ارزیابی نقش فضاهای سبز شهری در محیط زیست شهری و افزایش کیفیت زندگی شهروندان
 • ارزیابی و جانمایی فضای سبز شهری در منطقه 11 شهری مشهد
 • ارزیابی کیفی نقش فضاهای سبز شهری و بهینه سازی استفاده شهروندان از آن در شهرکرد
 • استفاده از تکنیکهای معماری فضای سبز برای کنترل و کاهش آلودگی
 • اهمیت طراحی فضای سبز در معماری وشهرسازی
 • بررسی تحلیل و ارزیابی تراکم و سرانه کاربری فضای سبز شهری شهر یاسوج
 • بررسی میزان تحقق پذیری طرح تفصیلی در شهر مشهد منطقه 10 کاربریهای فضای سبز و تفریخی ورزشی و فرهنگی تاریخی
 • بررسی اهمیت فضاهای سبز شهری در جهت رسیدن به اهداف توسعه پایدار
 • برنامه ریزی سبزراه ها از برنامه های محلی تا برنامه ریزی جامع مسیرهای چندمنظوره ملی
 • تحلیلی بر ابعاد اجتماعی و روان شناختی فضاهای سبز در شهرها
 • توسعه پایدار شهری با تاکید بر فضای سبز شهری شهر مشهد
 • توسعه پایدار فضاهای سبز شهری در شهر تهران
 • سیستم های سبزعمودی راه حلی جهت
 • مدیریت شهری و توسعه فضای سبز در مناطق کم برخوردار
 • ملاحظات فنی نحوه ایجاد فضای سبز در معابر شهری
 • نقش GIS در توسعه پایدار شهری از طریق تولید نقشه های زیست محیطی و رنامه ریزی فضای سبز شهری
 • پیش بینی روند تغییرات فضای سبز شهر اصفهان با استفاده از رویکرد دینامیک سیستمها

فضاهای سبز شهریمجموعه کتاب های سبز شهرداری‌ها
جلد نهم- فضاهای سبز شهری

پارک، پارک موضوعی و فضای سبز شهری (2)

مأخذ تصویر: http://www.planum.net/global-forces-novara-italy
 پارک، پارک موضوعی و فضای سبز شهری (2)

 • مدل مکانیابی پارکهای لجستیکی جهت ارایه خدمات به ترانزیت بار در منطقه اکو، محمود صفارزاده و همکاران
 • ورود به صفحه مطلب
 • طراحی و برنامه ریزی پارکهای واحد شهری جهت اجرای طرح اسکان وامداد (از منظر پدافند غیرعامل)
 • ورود به صفحه مطلب
 • بررسی امنیت محیطی در پارک های منطقه ای به عنوان بخشی از فضاهای شهری از دیدگاه زنان بر پایه رویکرد CPTED
 • ورود به صفحه مطلب
 • تحلیل فضایی خدمات شهری از منظر عدالت اجتماعی مورد فضای سبز کلانشهر تهران
 • ورود به صفحه مطلب
 • مکان یابی
 • ارزیابی و مکان یابی کاربری فضای سبز منطقه 9 شهر تهران
 • تعیین مکان بهینه پارک و فضای سبز شهری با استفاده از سیستم پشتیبان تصمیم گیری مکانی تحت وب منطقه 4 شهر اصفهان
 • مکان یابی کاربری اراضی شهری با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی فازی پارکهای شهری زنجان
 • ورود به صفحه مطالب
 • شهر دوستدار کودک
 • الگوهای طراحی فضای سبز در شهر دوستدار کودک - بم
 • راهکارهای طراحی فضای سبز شهری با هدف آرام سازی فضای شهری کودک
 • ارزیابی تاثیر اجتماعی (اتا) پروژه های شهری، نمونه موردی-پارک کودک ظفر گلچین در منطقه 10 شهرداری تهران
 • تقویت حس خلاقیت کودکان در زمین های بازی نمونه موردی پارک گلهای شهر زنجان
 • جانمایی مبلمان شهری در فضای بازی کودکان با تأکید بر ایده کولاژ شهر نمونه موردی پارک گلهای شهر زنجان
 • ورود به صفحه مطالب
 • معیارهای دستیابی به سرزندگی پایدار در فضاهای شهری نمونه موردی مقایسه ی تطبیقی دو پارک در شهر آبادان
 • ورود به صفحه مطلب
 • ارزیابی توان اکوتوریسم و برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری، پارک جنگلی آبیدر
 • ورود به صفحه مطلب

پارک، پارک موضوعی و فضای سبز شهری (1)


مأخذ تصویر: http://www.awn.com/news/universal-announces-plans-beijing-theme-park

سری اول:

دریافت  |   Download

سری دوم:

دریافت  |   Download

فهرست سری اول:
 • نشریه دانش شهر- شماره: 036 - رویکردهای جدید در طراحی پارک‌ها و فضاهای سبز شهری
 • آرایه و چشم اندازها در منظر پارک دریایی
 • بررسی پار کها و مراکز رشد علم و فناوری ایران با نگاهی بر رویکرد جهانی
 • بررسی نقش پارکهای فرهنگی در توسعه پایدار شهری
 • تاثیر معماری پایدار در طراحی پارک های علمی و فناوری
 • تبیین نقش پارک های علم و فناوری در رشد شرکت های فناورانه محور
 • تحلیلی بر نقش پارک های شهری در ارتقای کیفیت زندگی شهری Seeking-Escaping با استفاده از الگوی نمونه موردی پارک های شهری تبریز
 • تقویت حس خلاقیت کودکان در زمین های بازی نمونه موردی پارک گلهای شهر زنجان
 • راهبردهای ارتقای عملکردی فضاهای گذران اوقات فراغت مطالعه موردی مجموعه تفریحی دیدگاه سنندج
 • سنجش رضایتمندی زنان از پارک‌های بانوان
 • مکانیابی کاربری اراضی شهری با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی فازی پارکهای شهری زنجان
 • پارک های موضوعی
فهرست سری دوم:
 1. BRIGHT HILL CAR PARK PART 1 URBAN DESIGN ANALYSIS
 2. HANDBOOK ON THE ALIENATION AND CONVERSION OF MUNICIPAL PARKLAND IN NEW YORK
 3. START WITH THE PARK CREATING SUSTAINABLE URBAN GREEN SPACES IN AREAS OF HOUSING GROWTH AND RENEWAL

پارک ها و فضای بازاستاندارد های برنامه ریزی و طراحی شهری، ساختار ها
(فصل سوم)، پارک ها و فضای باز

پارک انرژی های نو


بولتن ره شهر
شهر سالم- پارک انرژی های نو

پارک های صنعتی
بولتن ره شهر
شهر سالم- فضای سبز- پارک های صنعتی

اصول برنامه ریزی فضای سبز شهریکتاب اصول برنامه ریزی فضای سبز شهری
مهدی خان سفید

اصول طراحی در فضای سبز و پارکهاکتاب اصول طراحی در فضای سبز و پارکها

مأخذ: http://trudo.ir

مدیریت زیست محیطی فضای سبز شهری


کتاب مدیریت زیست محیطی فضای سبز شهری


مأخذ: http://rpc.tehran.ir

ضوابط طراحی فضاهای سبز شهری


نشریه شماره 203 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

ضوابط طراحی فضاهای سبز شهری

تجدید نظر اول- 1389مأخذ: http://bpms.mporg.ir

بررسی تطبیقی طرح‌ها و برنامه‌های فضای سبز


نشریه دانش شهر،شماره 105

بررسی تطبیقی طرح‌ها و برنامه‌های فضای سبز
کلانشهر تهران و شهر گوانگژو چین