? دسته‌بندی مکان سازی/ مکان سنجی | Place Making / Place Check - URDP.IR
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

URDP.IR

مکان سازی/ مکان سنجی Place Making / Place Check

مأخذ تصویر:

https://www.oregonmetro.gov/tools-partners/grants-and-resources/community-placemaking-grants

  • کتاب استاندارد های برنامه ریزی و طراحی شهری،فصل چهارم: مکان ها و مکان سازی
  • مناطق، تئوری های شکل شهر، مکان ها و نواحی، انواع توسعه، ملاحظات طراحی
  • لینک دریافت
  • شرح خدمات طرح جامع سه بعدی و چارچوب طراحی شهری
  • فصل 4-7:  راهنمای انجام مرحله سنجش وضعیت به روش مکان سنجی سنجش مکان در طراحی شهری، درآمدی بر تکنیک Placecheck
  • لینک صفحه و دریافت