? دسته‌بندی نوشهرگرایی، شهرگرایی نوین، نوشهرسازی، شهرسازی نوین - URDP.IR
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

URDP.IR

نوشهرگرایی، شهرگرایی نوین، نوشهرسازی، شهرسازی نوین (2)

مأخذ تصویر: http://engaging-cities.com

 • بررسی رویکردهای محله گرا در طراحی توسعه های جدید شهری   دریافت
 • شهرسازی نوین راهی به سوی ایجاد شهرسازی پایدار   دریافت
 • برنامه ریزی راهبردی محله چیذر با تلفیق دیدگاه های نوشهرساری و شهرسازی سنتی ایران   دریافت
 • نوشهرسازی والگوی توسعه شهری حمل ونقل محور TOD   دریافت
 • مقاله 1. ارزیابی تأثیر اصول نوشهرسازی بر احیای بافتهای فرسوده محلات و انسجام آن ها، دکتر منوچهر طبیبیان   ورود به صفحه مقاله
 • مقاله 4. بازآفرینی مفهوم محله در شهرهای ایرانی اسلامی بر پایه اصول نوشهرگرایی   ورود به صفحه مقاله

نوشهرگرایی، شهرگرایی نوین، نوشهرسازی، شهرسازی نوین (1)


دریافت
 • با سپاس از مهدیه سادات محمدزاده کارشناسی ارشد طراحی شهری
 • Planning The Good Community New Urbanism In Theory And Practice , Jill Grant, Routledge, 2006

 • New Urbanism
 • ارتقا کیفی محلات شهری با بکارگیری رهیافت نوشهرگرایی
 • استفاده ازرویکرد نوشهرسازی درراستای ایجاد محیط پایدارشهری مطالعه موردی ورودی شیراز - بندرعباس
 • اصول پیشنهادی نوشهرگرایی در برنامه ریزی محله های شهری
 • بازافرینی مفهوم محله در شهرهای ایرانی اسلامی بر پایه اصول نوشهرگرایی
 • بومی سازی نظریه نوشهرسازی در شهر قزوین
 • ساماندهی بافت قدیمی محله و ارایه راهکارهای ان با رویکرد نوشهرگرایی
 • شهرسازی نوین و پیاده سازی آن در کلانشهر ها
 • مطالعه و ارزیابی بافت های مختلف شهری با رویکرد منشور نوشهرگرایی
 • نوشهرگرایی رویکردی جدید در طراحی و برنامه ریزی شهری