? دسته‌بندی محله، برنامه ریزی و طراحی محله و مرکز محله - URDP.IR
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

URDP.IR

محله، برنامه ریزی و طراحی محله و مرکز محله (2)


مأخذ تصویر: raisethehammer.org
دریافت   |   Download
 • از محله گرایی تا جهانی شدن
 • بازخوانی شاخص های موثر در هویت شهری و محله ای
 • بازشناسی مفهوم هویت کالبدی و تعامل معماری کهنه و نو در سامان دهی محله تاریخی جلفا اصفهان
 • بررسی اثرات توسعه عمودی شهر بر هویت محله ای
 • بررسی تاثیر بافت محلات بر هویت اجتماعی، با تاکید بر هویت محله ای در شهر اصفهان
 • بررسی تاثیر هویت کالبدی بر انسجام اجتماعی محله
 • بررسی تطبیقی مفهوم و اصول به کار رفته در محله ایرانی و واحد همسایگی غربی
 • بررسی مؤلفه های هویت بخش در مقیاس محله
 • بررسی نظری مفهوم محله و تاثیر هویت برشکل دهی آن در معماری
 • برنامه ریزی محله- مبنا، راهکار ارتقاء هویت در محلات 1
 • برنامه ریزی محله- مبنا، راهکار ارتقاء هویت در محلات 2
 • پیشنهاد رویکرد TND جهت ساماندهی محله
 • تئوری منظر، راه حل تداوم هویت محله در روند نوسازی شهری
 • تاثیر عوامل هویت بخش اجتماعی (با تاکید بر هویت محله ای) بر سرزندگی بافت کهن شهری
 • تحلیل تاثیر مولفه های کالبدی در هویت محله تجریش
 • تدوین برنامه توانمندسازی و بهسازی محلات هدف
 • تدوین معیارهای ساختار محلات شهری پایدار
 • جستاری در باب اصول هویت شهری و محله ای و تاثیرات آن بر برنامه ریزی در جهت ارتقای هویت محله سرتپوله سنندج
 • ساخت و اعتباریابی مقیاس هویت محله ای
 • سنجش میزان هویت محله ای با تاکید بر نقش نهادهای مردمی در منطقه 7 تهران

محله، برنامه ریزی و طراحی محله و مرکز محله (1)دریافت | Download
 • کتاب "توسعه محله ای در راستای پایداری کلانشهر تهران" - مهندس سلمان معصومی (از مجموعه کتاب های مطالعات شهری)
 • ارزیای تأثیر ساختار محله بندی بر میزان مشارکت ساکنان بافت قدیم شهرها در تأمین خدمات شهری - مطالعه موردی: منطقه چهار شهر تبریز
 • از فکر تا اجرا: برنامه مداخله مردم محور در برنامه ریزی و طراحی شهری با بکارگیری ICT
 • اکو- محله : راه حلی درراستای ایجاد توسعه پایدار (بررسی تطبیقی شهرسازی سنتی اقلیم گرم وخشک با اصول طراحی اکو محله)
 • بازآفرینی مفهوم محله در شهرهای ایرانی- اسلامی بر پایه اصول نوشهرگرایی
 • بررسی جایگاه مرکز محله در شکل گیری محله ای پایدار با استفاده از روش AHP- نمونه موردی: محله سرشور مشهد
 • بررسی دلایل اصلی پایداری اجتماعی در محله   تک قومیتی:  از دیدگاه روانشناسی محیطی- نمونه  موردی:خاورمحله  آمل
 • بررسی میزان اثر گذاری  خصوصیات بومی محله بر طراحی ورودی آن- نمونه موردی: محله سرشور مشهد
 • بررسی نقش و جایگاه ساختار کالبدی محله های شهری بر شکل گیری سرمایه اجتماعی
 • برنامه ریزی محله- مبنا: رهیافتی کارآمد در ایجاد مدیریت شهری پایدار
 • برنامه ریزی مردم محور(مشارکتی) در مقیاس خرد شهری (محله)- نمونه موردی: محله اسلام آباد زنجان
 • تحلیل اثر تغییرات کالبدی عناصر شاخص بر بافت عودلاجان (از دوره قاجار تا به امروز)
 • چگونگی الگوپذیری و تجدید سازمان استخوانبندی محله
 • راهکارهای انگیزشی مشارکت مردم در توسعه پایدار محله ای
 • محله مسکونی پایدار- مطالعه موردی: نارمک
 • مدرسه محله:  کانون فرهنگی-  اجتماعی  سازمان دهنده محله
 • نقش غالب الگوهای عام اولیه در طراحی محله های مسکونی معاصر