? دسته‌بندی فضاهای رهاشده شهری - URDP.IR
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

URDP.IR

فضاهای رها شده شهری

مأخذ تصویر: http://www.ilnuovoberlinese.com

  • تحلیل فرآیند برنامه ریزی باز توسعه اراضی رها شده و رویکردهای شهرسازی مرتبط
  • دریافت   |   Download
  • سنجش عوامل موثر در رهاشدگی اراضی شهری ایلام در راستای دستیابی به پایداری شهری
  • دریافت   |   Download
  • طراحی محیطی فضاهای گمشده با تاکید بر ارتقاء امنیت اجتماعی در بافت های تاریخی
  • دریافت   |   Download
  • فضاهای رهامانده شهری در افت کیفی منظر بافت تاریخی شهر شیراز و برنامه ریزی راهبردی آن‌ها
  • دریافت   |   Download