? دسته‌بندی مکان یابی - URDP.IR
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

URDP.IR

مکان یابی (3)


مأخذ تصویر: http://www.pennconnects.upenn.edu/growing_greener/land_use_patterns.php
 • طراحی و اجرای GIS کاربردی جهت مکان یابی شهرک های صنعتی با استفاده از مدل های فازی، وزن های نشان گر و ژنتیک
 • دریافت | Download
 • معرفی روشی برای مکان یابی پارک های جنگلی شهری جدید با استفاده ازآنالیز چند معیاره و GIS
 • دریافت | Download
 • مکان یابی بهینه مراکز آتش نشانی با استفاده از روش ترکیب خطی وزنی WLC در شهر اردبیل
 • دریافت | Download
 • مکان یابی بهینه پارک های درون شهری با استفاده از GIS و مدل AHP شهر آمل
 • دریافت | Download
 • مکان یابی جهت توسعه آتی شهر با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP در شهر گرگان کوی اوزینه
 • دریافت | Download
 • کاربرد سیستم  اطلاعات جغرافیایی ( GIS) در مکان گزینی کاربری اراضی شهری ( مطالعه موردی مراکز آموزشی شهر بابلسر)
 • دریافت | Download
 • کاربرد روش AHP در مکان یابی مراکز آتش نشانی با استفاده از GIS در شهر جهرم
 • دریافت | Download
 • اهمیت نگرش معماری به اثرات زلزله و مصالح در طراحی و مکانیابی درگاهها
 • دریافت | Download

مکان یابی (2)


دریافت   |   Download


 • مکان یابی ایستگا ههای آتش نشانی شهر ارومیه با استفاده از GIS و AHP
 • ارزیابی توزیع فضایی و مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی شهر شیراز با GIS
 • ارزیابی و مکان یابی کاربری فضای سبز منطقه 9 شهر تهران
 • تحلیل فضایی و مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی شهر نورآباد با استفاده از GIS
 • تعیین عوامل زیست محیطی در مکان یابی شهرهای جدید در ایران
 • تعیین مکان بهینه پارک و فضای سبز شهری با استفاده از سیستم پشتیبان تصمیم گیری مکانی تحت وب منطقه 4 شهر اصفهان
 • در مدیریت و مکان یابی پارکینگ GIS کاربرد
 • ساماندهی الگوی گردشگری در شهر بندرعباس با تاکید بر مکان یابی مجموعه-های تفریحی توریستی
 • مسایل مکان یابی مراکز صنعتی
 • مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی شهر گرگان با GIS
 • مکان یابی فضاهای حیاتی دارای فوریت شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک شهرستان گناباد
 • مکان یابی مناطق مسکونی در برنامه ریزی و حمل و نقل شهری با استفاده از جی آی اس و مدلسازی ریاضی انتشار آلودگی هوا
 • مکان یابی پمپ بنزین های شهر بروجرد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • مکان یابی عرصه های مناسب احداث صنعت در استان قم با استفاده از GIS
 • مکان یابی بهینه استقرار ایستگاههای آتش نشانی شهر زنجان GIS از تحلیل شبکه، منطق فازی و
 • مکان یابی بهینه جایگاههای عرضه سوخت با استفاده از برنامه ریزی ریاضی و سیستم اطلاعات جغرافیایی، مطالعه موردی شهر مشهد
 • مکان یابی کاربری اراضی شهری با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی فازی پارکهای شهری زنجان
 • کاربرد الگوریتم ژنتیک چند هدفه در مطالعات مکان یابی کاربری های صنعتی
 • مکان یابی ﺑﺎزار ﻫﺎی روز ﺷﻬﺮی ﺑﻪ روش ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﭼﻨﺪ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ به منظور مدیریت بهینه حمل ونقل شهری

مکان یابی (1)


چند مقاله در زمینه استفاده از مدل های مکان یابی در GIS
(با سپاس از خانم مهندس رحیم پور کارشناس ارشد برنامه ریزی منطقه ای)
---
دریافت   |   Download

---
فهرست
 1. استفاده از مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در مکان یابی سایت دفن زباله شهر سمنان، فاطمه قنبری و همکاران
 2. مقایسه مدل منطق فازی با سایر مدل های مفهومیِ سازگار با GIS در مکانیابی مناطق مستعد گسترش سیلاب با کاربرد اطلاعات ماهواره ای سنجنده ETM+ ، ابوالقاسم دادرسی سبزوار
 3. بکارگیری روشهای سلسله مراتبی و فازی در مکانیابی دفن زباله، نیرآبادی، هادی و همکاران
 4. پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعة موردی: حوزة آبخیز چالکرود تنکابن)، شادفر صمد، یمانی مجتبی و همکاران
 5. تلفیق مدل AHP ومنطق IO درمحیط GIS جهت مکان گزینی تجهیزات جدید شهری (مورد مطالعه: مکانیابی آرامستان جدید شهر سنندج)، کوهساری محمد جواد، حبیبی کیومرث.
 6. مدل مکانیابی پارکهای لجستیکی جهت ارایه خدمات به ترانزیت بار در منطقه اکو، محمود صفارزاده و همکاران
 7. طراحی و اجرای GIS کاربردی جهت مکان یابی شهرک های صنعتی با استفاده از مدلهای فازی، وزن های نشا نگر و ژنتیک، روزبه شاد، حمید عبادی و همکاران
 8. کاربرد GIS در مکانیابی عرصه های پخش سیلاب، علی اصغر آل شیخ و همکاران

Landslide susceptibility mapping for Ayvalik (Western Turkey) and its vicinity by multicriteria decision analysis- Aykut Akgun 


مأخذ: http://geographyscience.persianblog.ir/post/112