? دسته‌بندی سرزندگی و زیست پذیری شهری - URDP.IR
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

URDP.IR

سرزندگی و زیست پذیری شهری (2)

منبع تصویر: https://roselawgroupreporter.com

 • ایجاد سرزندگی شبانه شهری با رویکرد طراحی فضاهای 24ساعته
 • بررسی سرزندگی در خیابان شهری، مطالعه موردی- خیابان مسجد جامع یزد
 • بررسی تاثیربناهای شاخص معماری چون بقعه شیخ صفی الدین در رونق و سرزندگی محله شیخ صفی اردبیل
 • بررسی حس تعلق و عوامل موثر در سرزندگی میادین شهری
 • بررسی عوامل موثر بر افزایش حس سرزندگی در بازار
 • بررسی معیارهای جهانی و بومی شهر زیست پذیر
 • بررسی معیارهای مؤثر بر سرزندگی اجتماعی در بافت های فرسوده شهری -بافت فرسوده آبکوه، مشهد
 • بررسی نقش آلودگی بصری بر کیفیت فضای شهری-سرزندگی شهری)
 • بررسی نقش پیاده راه در هویت بخشی و سرزندگی محورهای تجاری -نمونه ی موردی خیابان نصر تربت جام
 • رابطه همبستگی بین کیفیت زندگی وتوسعه پایدارشهری، با تبیین پارادایم سرزندگی
 • ساماندهی محلات شهری و ایجاد سرزندگی در آن با تاکید بر رویکرد TND
 • عوامل موثر بر سرزندگی فضاهای شهری
 • عوامل موثر بر سرزندگی پیاده راه های شهری خلق یک فضای شهری سرزنده با تکیه بر مفهوم پیاده راه
 • معیارهای دستیابی به سرزندگی پایدار در فضاهای شهری نمونه موردی مقایسه ی تطبیقی دو پارک در شهر آبادان
 • نشاط و سرزندگی در شهر به کمک طراحی شهری
 • نگاهی به ویژگی ها و معیارهای شهر زیست پذیر

سرزندگی و زیست پذیری شهری (1)Liveable Cities

THE BENEFITS OF URBAN ENVIRONMENTAL PLANNING
A Cities Alliance Study on Good Practices and Useful Tools