? دسته‌بندی عدالت در شهر - URDP.IR
X
تبلیغات
زولا

URDP.IR

عدالت اجتماعی

کتاب عدالت اجتماعی
رضا صالحی امیری


تهران : مجمع تشخیص مصلحت نظام،مرکز تحقیقات استراتژیک
پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، 1387

عدالت در شهر (2)

مأخذ تصویر: http://www.menschenrechte.uzh.ch/en/forschungsschwerpunkte-1/SozialeGerechtigkeit.html
 • ارزیابی عدالت اجتماعی در طرح منظر شهری محله خوب بخت
 • دریافت | Download
 • شهر و عدالت اجتماعی تحلیلی بر نابرابری های محلّه ای مطالعه ی موردی محلّه های قدیمی شهر میاندوآب
 • دریافت | Download
 • عدالت اجتماعی و عدالت فضایی (منطقه ای) مقایسه نظرات جان رالز و دیوید هاروی
 • دریافت | Download
 • بررسی و سنجش عدالت فضاییِ بهره مندی از خدمات عمومی بر اساس توزیع جمعیت و قابلیت دسترسی در شهر بابلسر
 • دریافت | Download
 • اتومبیل، بنزین، پارکینگ و بی عدالتی های پنهان و آشکار
 • دریافت | Download
 • (5) بازخوانی عدالت در اجرای طرح های شهری کشور نمونه میدان شهدا در مشهد
 • دریافت | Download
 • (15- سری دوم) میزان استفاده کودکان از خدمات رفاهی شاخصی از عدالت اجتماعی در توسعه پایدار
 • دریافت | Download
 • (5- مجموعه اول) شهر اسلامی ایرانی، محور عدالت فضایی و عدالت فضایی بستر عدالت اجتماعی
 • دریافت | Download
 • (10- مجموعه سوم) آیا میان توحید و عدالت خدا تضادی وجود دارد؟
 • دریافت | Download
 • (12- مقاله ها) راهبردهایی درباب تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار
 • دریافت | Download

عدالت در شهر (1)


مأخذ تصویر: روی جلد گزارش عدالت در شهر

عدالت در شهر

دریافت مجموعه مطالب شماره 1 تا 16   |   Download 1-16

 • استفاده از شاخص دسترسی در بستر عدالت فضایی در منطقه 7 شهرداری مشهد
 • آیا عدالت اجتماعی امکان‌پذیر است؟
 • بررسی احساس عدالت اجتماعی و عوامل موثر بر آن مطالعه موردی شهرتهران
 • بررسی و تحلیل نحوه‌ی توزیع خدمات عمومی شهری از دیدگاه عدالت فضایی مطالعه‌ی موردی شهر یاسوج
 • بررسی و تحلیل وضعیت عدالت اجتماعی در ساختار فضایی شهر سنندج
 • تحلیل توزیع تسهیلات عمومی شهری در راستای عدالت فضایی با مدل یکپارچه دسترسی در مشهد
 • تحلیل فضایی خدمات شهری از منظر عدالت اجتماعی مورد فضای سبز کلانشهر تهران
 • توزیع امکانات و خدمات شهری براساس عدالت اجتماعی مورد شهر یاسوج
 • توسعه یافتگی و عدالت اجتماعی شهر تهران
 • در جست و جوی عدالت اجتماعی
 • دموکراسی و عدالت اجتماعی
 • سازوکارهای تحققِ عدالت اجتماعی در ایران یک رویکرد آسیب شناسانه
 • شکل پایدار شهر و عدالت اجتماعی مطالعه ی موردی شهر میاندوآب
 • شهر و عدالت اجتماعی
 • عدالت رسمی و عدالت عینی در قانون گذاری مسکن
 • عدالت، عدالت اجتماعى و اقتصاد