? دسته‌بندی هویت شهری - URDP.IR
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

URDP.IR

هویت شهری


مأخذ تصویر: www.monsa.com


دریافت
 • با سپاس از مهدیه سادات محمدزاده کارشناسی ارشد طراحی شهری
 • احیای بازارهای تاریخی, هویت بخشی به فضای شهری
 • از خاطره انگیزی تا هویت بومی با معماری نمادین
 • باز زنده سازی و ایجاد حیات اجتماعی در فضاهای عمومی شهری بر پایه تقویت هویت
 • بررسی تاثیر کیفیت منظر شهری بر تبیین هویت شهری پایتخت معنوی ایران
 • بررسی شاخص های تداوم یافته در تبیین هویت فضاهای خیابان لاله زار تهران
 • بررسی نقش هویت در سازماندهی و طراحی فضاهای مسکونی
 • بررسی نمود بی هویتی در فرهنگ و معماری مسکونی
 • بررسی و ارائه راهکار های موثر بر ایجاد هویت در میادین ورودی شهر ها
 • تاثیر گذاری المان های شهری برهویت فضای شهری
 • تبیین مدل هویت مکان – حس مکان و بررسی عناصر و ابعاد مختلف ان
 • تداوم هویت در منظر شهری
 • ساخت اجتماعی هویت
 • ضرورت بازبینی یک مفهوم بازخوانی هویت در کاربرد مصالح ساختمانی در نماهای شهری تهران- مجله مدیریت شهری بهار 1387 - شماره 19
 • فرهنگ و هویت شهری
 • معنا در مکان وآفرینش هویت - نمونه موردی بازار کرمانشاه
 • مهندسی ایرانی فرهنگ، هویت فرهنگی، بیماری های جامعهٔ ایرانی
 • نقش مجسمه های شهری در شکل گیری معنای هویت در شهرسازی معاصر
 • هویت ایرانی- گاهنامه فرهنگی – علمی ایرانیان خارج از کشور
 • هویت مقدس فضاهای تاریخی
 • هویت مکانی یک فضای شهری
 • هویت فرهنگ وسنت- الگوی تدوین تعلق فضایی به خانه های ایرانی
 • هویت مکان از دیدگاه کوین لینچ و ادوارد رلف
 • پرسمان تبعی در گفتمان کالبد شهر و هویت
 • کنکاشی بر تاثیر متقابل معماری مسکن بر فرهنگ و هویت در جامعه ایرانی