? دسته‌بندی مسکن - URDP.IR
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

URDP.IR

کتاب Social housing in Europe

 


کتاب: مسکن اجتماعی در اروپا
 Social housing in Europe
Whitehead, Christine; Scanlon, Kath J

دریافت | Download


مقاله: مسکن اجتماعی در اروپا

Social housing in Europe
Kathleen Scanlon, Melissa Fernández Arrigoitia and Christine Whitehead

دریافت | Download

مسکن (07) (مسکن مهر 2)

مأخذ تصویر: https://www.tasnimnews.com/fa/news/1392/10/18/242906

 • آسیب شناسی الگوهای جدید مسکن در ایران با تأکید بر طرح مسکن مهر
 • دریافت | Download
 • بررسی جنبه های اجتماعی مسکن مهر، مطالعه موردی شهرستان کرج
 • دریافت | Download
 • ضوابط پیشنهادی معماری و شهرسازی مجموعه های مسکن مهر
 • دریافت | Download
 • ارزیابی کاربری زمین در پروژه های مسکن مهر مطالعه ی مسکن مهر پردیسان قم
 • دریافت | Download
 • بررسی نقش سیاست مسکن مهر در تشدید پراکنده رویی شهری شهر استهبان
 • دریافت | Download
 • سنجش تطبیقی تصویر ذهنی شهروندان و کارشناسان به مفهوم کیفیّت محیط شهری در طرح مسکن مهر (9)
 • ورود به صفحه مقاله

مسکن (06)


 • بررسی شاخص‌های کالبدی ـ اجتماعی مسکن در تعیین بلوک‌های فقیرنشین با استفاده از مدل تحلیل عاملی (مطالعه موردی-شهر کرمانشاه
 • دریافت   |   Download

مسکن (05) Logit Model

Logit Model


کاربرد مدل لاجیت چند جمله ای در انتخاب مسکن

مسکن (04)

 Vivazz, Mieres Social Housing

مسکن (03) (مسکن مهر 1)

مأخذ تصویر: http://www.farhangnews.ir/content/100838

دریافت مجموعه زیر به صورت یکپارچه

 • آسیب شناسی مسکن مهر،نمونه موردی مسکن مهر شهرستان اسلام آباد غرب
 • آسیب شناسی اقتصادی و اجتماعی طرح مسکن مهر
 • آسیب شناسی پروژه های مسکن مهر نمونه موردی شهر جدید شیرین شهر
 • آسیب شناسی فرهنگ و معماری ایرانی در مسکن مهر شترک قزوین
 • آمایش سرزمین و تأثیرات متقابل آن بر مسکن مهر، نمونه موردی مساکن مهر شهرک مهرگان و شهرک نجفی مشهد
 • ارزیابی مسکن مهر بهاران با رویکرد توسعه پایدار شهری، نمونه موردی شهرک بهاران سنندج
 • ارزیابی تأثیرات زیست محیطی گسترش بی رویه شهرها، مطالعه موردی پروژه مسکن مهر- شهر طرقبه
 • ارزیابی میزان رضایت مندی ساکنان از مجتمع های مسکن مهر، مطالعه موردی سایت مسکن مهر فاطمیه شهر یزد
 • ارزیابی کارایی نسبی پروژه های مسکن مهر با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها- استان سیستان و بلوچستان
 • اندازه گیری برخی شاخص های مدیریت شهری، در طرح های مسکن مهر
 • بازشناسی چارچوب توسعه درون زا در تناسب با نقد سیاست های جاری توسعه مسکن مهر- شهر نطنز
 • بررسى وضعیت موجود مسکن مهر و ارزیابى امکان اجراى این پروژه در محدوده بافت فرسوده مطالعه موردی شهر کرمانشاه
 • بررسی اثرات مسکن مهر بر بازار مسکن در ایران
 • بررسی میزان مشارکت اقتصادی اجتماعی در تعاونی های مسکن مهر و عوامل مؤثر بر آن در شهر مشهد
 • بررسی تطبیقی مکان یابی مسکن مهر در شهرهای تبریز، مرند و هادیشهر
 • تحلیلی بر مفهوم مشارکت و کار گروهی در پروژ ه های آماده سازی اراضی مسکن مهر
 • سنجش میزان رضایت از زندگی در میان ساکنان مسکن مهر فولاد شهر اصفهان
 • سنجش میزان رضایتمندی ساکنان از کیفیت سکونتی مسکن مهر- مهرشهر زاهدان
 • ماهیت حقوقی قراردادهای واگذاری مسکن مهر
 • کیفیت در ارزیابی کیفی پروژه های ساختمانی- مسکن مهر سنندج

مسکن (02) (سکونت، سکونتگاه، مناطق مسکونی)

مأخذ http://www.kab-architekten.de

مجموعه مقالاتی در باب مسکن (02- سکونت، سکونتگاه، مناطق مسکونی)
 • خلاصه برخی منابع مفید
 • خلاصه کتاب های اصول روشهای طراحی شهری و فضاهای مسکونی در ایران جلد اول و دوم، مهندس محمود توسلی
 • مکان یابی (2)
 • مکان یابی مناطق مسکونی در برنامه ریزی و حمل و نقل شهری با استفاده از جی آی اس و مدلسازی ریاضی انتشار آلودگی هوا
 • امنیت شهری
 • بررسی نقش فضاهای باز مشترک در مجتمع‌های مسکونی امروز به عنوان یکی از عوامل پایداری اجتماعی در معماری بومی در افزایش امنیت شهری
 • هویت شهری 
 • بررسی نقش هویت در سازماندهی و طراحی فضاهای مسکونی
 • بررسی نمود بی هویتی در فرهنگ و معماری مسکونی

مسکن (01)

مأخذ تصویر: http://www.townland.com

مجموعه مقالاتی در باب مسکن (01)

 • دکتر حمید ماجدی
 • ارزیابی سیاست های زمین شهری و مسکن در کشور- فصلنامه آموزشی، پژوهشی، اطلاع رسانی اقتصاد شهر، سال اول، شماره 4، 1388
 • نکاتی پیرامون مسایل شهرسازی (نحوه استفاده از زمین) و سیاست های زمین شهری  و ارزیابی سیاست های زمین شهری در ایران (دوره 10ساله 1358 الی 1368)
 •  مهندس سهراب مشهودی
 • راه حل مسکن، ارتقاء سطح سکونت
 • شروط تحقق تأمین مسکن برای شهروندان کم درآمد از طریق اراضی استیجاری
 • هویت شهری
 • کنکاشی بر تاثیر متقابل معماری مسکن بر فرهنگ و هویت در جامعه ایرانی