? دسته‌بندی کتاب های سبز و منابع آموزشی شهرداری ها - URDP.IR
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

URDP.IR

منابع آموزشی شهرداری ها


 • بررسی مسائل و مشکـلات سکـونتگاههای غیررسمی، جواد نیکنام، سید عارف موسوی
 • دریافت | Download
 • مدیریت ایمنی در معابرشهری،ایرج تیموری، رحمت اله فرهودی، لیلا حبیبی، مریم جعفری مهرآبادی
 • دریافت | Download
 • آشنایی با طرح های توسعه شهری (طرح های توسعه راهبردی ساختاری)- ناصر براتی، مینا براتی
 • دریافت | Download
 •  آشنایی با طرح های توسعه شهری (هادی، جامع، تفصیلی)- محمد میره ای، حسین کلانتری خلیل آباد
 • دریافت | Download
 • اصول بودجه نویسی و اجرای بودجه در شهرداری ها- شهرام سعادت آملی
 • دریافت | Download
 • اصول و مبانی مدیریت خدمات شهری در شهرداری- سیدمناف هاشمی، مهدی یحی پور
 • دریافت | Download
 • برنامه ریزی و طراحی محیطی امنیت در محیط زیست شهری- اسماعیل صالحی
 • دریافت | Download
 • حمل و نقل نوین در شهرها- جلیل شاهی، علی نادران، علی رضا جمالزاده
 • دریافت | Download
 • ذخیره سازی، جمع آوری و انتقال پسماند- علی نجفی، محمد سهرابی
 • دریافت | Download
 • ساماندهی صنایع و صنوف در شهرها- فتاح رمضانعلی، فاطمه سلطانی
 • دریافت | Download
 • طرح هندسی خیابان های شهری- علی نادران، جلیل صناعی ها
 • دریافت | Download
 • قوانین و مقررات ساخت و ساز و نظارت اصولی بر آنها- عبدالرضا عباس زاده، شهاب عباس زاده، مهرداد قربان زاده
 • دریافت | Download
 • مبانی حمل و نقل شبه همگانی- علی غلامی، سید محمد مهدی امیری پور
 • دریافت | Download
 • مقررات شهرسازی مرتبط با شهرداری ها- عبدالرضا عباس زاده، شهاب عباس زاده، مهرداد قربان زاده
 • دریافت | Download
 • تنظیم و صدور شناسنامه ساختمانی- عبدالرضا عباس زاده، شهاب عباس زاده
 • دریافت | Download

مجموعه کتاب های سبز شهرداری‌ها


مجموعه کتاب های دوازده جلدی سبز شهرداری‌ها، مهندس احمد سعیدنیا

 • شهرسازی
 • کاربری زمین شهری
 • حمل ونقل شهری
 • نظام مراکز شهری_فضاهای مسکونی
 • طراحی شهری در ایران
 • نظام مراکز شهری
 • مواد زائد جامد شهری
 • تاسیسات خدمات شهری
 • فضاهای سبز شهری
 • فضا های ورزشی،فرهنگی و تفریحی
 • مدیریت شهری
 • طراحی فضا ها و مبلمان شهری