? دسته‌بندی روانشناسی محیطی - URDP.IR
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

URDP.IR

روانشناسی محیطی (2)

 • مقایسه تطبیقی مفهوم ادراک و فرآیند آن در فلسفه و روان شناسی محیط و کاربرد آن در طراحی شهری
 • ورود به صفحه مطلب
 • جایگاه دانش روانشناسی محیطی در ساختمان های بلندمرتبه با رویکرد معماری پایدار
 • ورود به صفحه مطلب
 • طراحی پایدار برای کودکان از دیدگاه روانشناسی محیطی جایگاه دانش روانشناسی محیط در طراحی محیط برای کودکان
 • راهکارهای ارتقای مولّفه زیبایی شناسی فضای شهری از دیدگاه کودکان برپایه روانشناسی محیطی
 • ورود به صفحه مطالب
 • بررسی دلایل اصلی پایداری اجتماعی در محله   تک قومیتی:  از دیدگاه روانشناسی محیطی- نمونه  موردی:خاورمحله  آمل
 • ورود به صفحه مطلب

روانشناسی محیطی (1)

مأخذ تصویر: https://www.pinterest.co.uk/explore/environmental-psychology

 • روانشناسی محیطی دانشی نو در خدمت  معماری و طراحی شهری
 • دریافت | Download
 • روانشناسی محیطی و ارتباط آن با حوزه های کارکردی معماری
 • دریافت | Download
 • بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء حس تعلق پذیری در فضا و راهکارهای طراحی آن با رویکرد روانشناسی محیطی
 • دریافت | Download
 • Towards an Environmental Psychologyof Workspace: How People are affected by Environments for Work, Jacqueline C. Vischer
 •  Download | دریافت