? دسته‌بندی پدافند غیرعامل و مدیریت بحران - URDP.IR
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

URDP.IR

مدیریت بحران و پدافند غیرعامل (3) مدیریت بحران


مأخذ تصویر: http://www.mgtsolution.com/olib/824632166.aspx
باسپاس از مهندس حسین بهرامیان فرد- دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری

مدیریت بحران و پدافند غیرعامل (2)

مأخذ تصویر: http://www.bohrannews.com/media/2015/06/600x450_bohran-2.jpg

آشنایی با مدیریت بحران


 کتاب آشنایی با مدیریت بحران
تألیف جواد محمد قلی نیا


دفتر آموزش و مطالعات کاربردی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

مدیریت بحران و پدافند غیرعامل (1) پدافند غیر عامل


مأخذ تصویر: researcheratlarge.com
 • مجموعه گزارش های دانش شهر:  مفاهیم پدافند غیرعامل در مدیریت شهری با تمرکز بر شهر تهران
 • ضوابط و مقررات پدافند غیر عامل در طرح های توسعه و عمران- جامع- ناحیه
 • ارزیابی آسیب پذیری تاسیسات شهری با رویکرد پدافند غیر عامل
 • بررسی پدافند غیرعامل در مدیریت شهری
 • بررسی ضرورت وجودپدافند غیرعامل درکنارمدیریت بحران ونقش آن در مدیریت شهری
 • بررسی نقش طرح های توسعه کالبدی در پراکنده رویی شهری با رویکرد پدافند غیر عامل
 • طراحی و برنامه ریزی پارکهای واحد شهری جهت اجرای طرح اسکان وامداد (از منظر پدافند غیرعامل)
 • مدیریت بحران و شریان های حیاتی و مکانیابی سازه امن در پدافند غیرعامل
 • ملاحظات پدافندغیرعامل در تاسیسات زیربنایی شهری
 • نقش اقلیم و پدافند غیر عامل در شکل گیری معماری پایدار
 • نقش پدافند غیرعامل در مدیریت شهری
 • پدافند غیر عامل در جنگ نوین، نقش فناوری های نوین
 • پدافند غیرعامل و شهر
 • کاربرد مهندسی ارزش در پدافند غیرعامل
 • گزارش علمی آمایش سرزمین و پدافند غیر عامل

مدیریت بحران (اصول و راهنمای عملی دولتهای محلی)مدیریت بحران (اصول و راهنمای عملی دولتهای محلی)
نویسنده: توماس ای. درابک و جرالد جی. هواتمر
مترجم: رضا پورخردمند


ماخذ: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

مدیریت بحرانکتاب مدیریت بحران
دکتر مازیار حسینی


ماخذ: سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

مدیریت بحران شهری کتاب مدیریت بحران شهری


ماخذ: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور