? دسته‌بندی استراتژی توسعه شهری | CDS - URDP.IR
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

URDP.IR

استراتژی توسعه شهری - CDS (3)


دکتر ناصر براتی
دکتر مسلم سید الحسینی
زمان: پنج شنبه 23 آذر 1396 ساعت 9 الی 15
مکان: دانشگاه آزاد اسلامی مشهد


تجربه قزوین- برنامه توسعه راهبردی شهر قزوین CDS

 • خبرنامه شماره 4- قسمت اول: تجربه ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی
 • دریافت | Download
 • خبرنامه شماره 4- قسمت دوم: نتایج نظرسنجی از مردم و مسئولین
 • دریافت | Download
 • خبرنامه شماره 5- نتایج نظرسنجی از نخبگان شهر قزوین و بررسی تجربیات CDS در ایران و جهان
 • دریافت | Download

استراتژی توسعه شهری - CDS (2)


 • ارزیابی و امکان سنجی اجرای استراتژی توسعه شهری در شهر گناباد
 • دریافت | Download
 • کاربرد راهبرد (CDS) در مدیریت و برنامه ریزی شهری ایران
 • دریافت | Download
 • CDS رویکردی جدید در برنامه ریزی شهری در رویکردی تحلیلی
 • دریافت | Download
 • امکان سنجی اجرای طرحهای استراتژی توسعه شهری در ایران
 • دریافت | Download
 • طرح استراتژی توسعه شهری - رویکردی راهبردی و نوین در مدیریت، طراحی و برنامه ریزی شهری
 • دریافت | Download
 • امکان سنجی تحقق برندسازی شهری جهت نیل به ارتقا اصل رقابت پذیری در استراتژی توسعه شهری CDS
 • ورود به صفحه مقاله

استراتژی توسعه شهری - CDS (1)

UMP City Development Strategy Reports
United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT)

 • Lessons From UMP/UN-HABITAT Experiences