? دکتر مجتبی رفیعیان - URDP.IR

URDP.IR

دکتر مجتبی رفیعیان


 • به روزرسانی:برنامه اصلاح مجدد زمین ابزار مدیریت توسعه در بافت های فرسوده شهری
 • دریافت | Download
 • به روزرسانی: سنجش ارزش های محیطی تاثیرگذار در انتخاب واحدهای مسکونی ساکنین نواب با استفاده از روش انتخاب تجربی

  نویسنده: رفیعیان مجتبی,عسگری علی,عسگری زاده زهرا

  دریافت | Download

 • امنیت تردد زنان در فضاهای شهری و سنجش مشارکتی آن ها در بخش مرکزی شهر تهران
 • نویسنده: بمانیان محمدرضا,رفیعیان مجتبی,ضابطیان الهام
 • دریافت | Download
 •  سنجش ظرفیت های مشارکت اجتماعی در سیاست های مداخله در محلات نا کارآمد شهری

  نویسنده: رفیعیان مجتبی,احمدزاده نانوا حسین

  دریافت | Download

 • بررسی معیارهای مکانی موثر در انسجام اجتماعی گروه های قومی شهر بندرترکمن

  نویسنده: رفیعیان مجتبی,احمدیان رضا,قزل عبدالجلیل

  دریافت | Download

 • ارتقا امنیت محیطی و کاهش جرایم شهری با تاکید بر رویکرد C.P.T.E.D

  نویسنده: پورجعفر محمدرضا,محمودی نژاد هادی,رفیعیان مجتبی,انصاری مجتبی

  دریافت | Download
 • ارزیابی میزان کیفیت مجتمع های سکونتی با تاکید بر رویکرد رضایت مندی در محله نواب

  نویسنده: رفیعیان مجتبی,عسگری زاده زهرا,عسگری زاده محمد

 • دریافت | Download
 •  امنیت تردد زنان در فضاهای شهری و سنجش مشارکتی آنها در بخش مرکزی تهران   
 • دریافت | Download
 •  زمین شهری، کاربری، توسعه تأملی بر الگوهای نوین برنامه ریزی و مدیریت تغییرات کاربری زمین شهری 
 • دریافت | Download
 • سنجش اثرات همگرایی نیروهای مذهب و اقتصاد در شکل و فرم منطقه ثامن شهر مشهد در دوره معاصر 
 • دریافت | Download
 • سنجش ارزش های محیطی تاثیرگذار در انتخاب واحدهای مسکونی ساکنین نواب با استفاده از روش انتخاب تجربی
 • دریافت | Download
 • مقایسه تطبیقی و سنجش کیفیت محیط سکونتی نواب و اکباتان به روش های HMR و EMF
 • دریافت | Download
 • اصول، ابعاد و متغیرهای رضایتمندی سکونتی در برنامه ریزی مسکن مهر
 • دریافت | Download
 • عوامل مرتبط با رضایت نوجوانان از محیط های عمومی شهری
 • دریافت | Download
 • چکیده مقاله سنجش رضایتمندی زنان از پارک‌های بانوان
 • دریافت | Download
 • نقش و کاربرد رویکرد برنامه ریزی ارتباطی در نظریه های نوین شهرسازی
 • دریافت | Download
 • سنجش ارزش های محیطی تأثیرگذار در انتخاب واحدهای مسکونی ساکنین نواب با استفاده از روش انتخاب تجربی
 • دریافت | Download
 • باززنده سازی و افزایش کیفیت زندگی در مراکز شهری با رویکرد BID (نمونه موردی مرکز شهر ارومیه)
 • دریافت | Download
 • ناحیه بهبود کسب و کار (BID) (سامانه خودکفا جهت ارتقا نواحی تجاری درون شهرها)
 • دریافت | Download
 • ارائه الگوی یکپارچه تخصیص کاربری زمین بر مبنای توان اکولوژیکی در شهرستان نوشهر
 • دریافت | Download
 • ارائه فرآیند طراحی شهری اجتماعات محلی با تأکید بر رویکرد توسعه حمل ونقل محور
 • دریافت | Download
 • ارتقای کیفیت محیط شهری بااستفاده از رویکرد برنامه ریزی
 • دریافت | Download
 • بررسی عوامل محیطی موثر در نوسازی بافتهای فرسوده به منظور افزایش امنیت محلی
 • دریافت | Download
 • تأملی بر مفهوم توسعه ى میان افزا و ضرورت آن در محلات شهرى
 • دریافت | Download
 • شاخصه های کیفیت محیطی در شناسایی اولویتهای مداخله در محدوده
 • دریافت | Download
 • کاربرد رویکرد توسعه حمل و نقل محور TOD در برنامه ریزی کاربری زمین های شهری نمونه ایستگاه مترو صادقیه
 • دریافت | Download
 • باز آفرینی شهری و رویکرد ایجاد و توسعه محلات سنتی شهری TND
 • دریافت | Download
 • شناسایی پهنه های توسعه خلاق بافت فرسوده با رویکرد گردشگری در امامزاده یحیی منطقه 12 تهران
 • دریافت | Download

صفحه دکتر رفیعیان در دانشگاه تربیت مدرس

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبسایت :