? استراتژی توسعه شهری - CDS (2) - URDP.IR

URDP.IR

استراتژی توسعه شهری - CDS (2)


 • ارزیابی و امکان سنجی اجرای استراتژی توسعه شهری در شهر گناباد
 • دریافت | Download
 • کاربرد راهبرد (CDS) در مدیریت و برنامه ریزی شهری ایران
 • دریافت | Download
 • CDS رویکردی جدید در برنامه ریزی شهری در رویکردی تحلیلی
 • دریافت | Download
 • امکان سنجی اجرای طرحهای استراتژی توسعه شهری در ایران
 • دریافت | Download
 • طرح استراتژی توسعه شهری - رویکردی راهبردی و نوین در مدیریت، طراحی و برنامه ریزی شهری
 • دریافت | Download
 • امکان سنجی تحقق برندسازی شهری جهت نیل به ارتقا اصل رقابت پذیری در استراتژی توسعه شهری CDS
 • ورود به صفحه مقاله

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبسایت :