? دکتر کورش گلکار - URDP.IR

URDP.IR

دکتر کورش گلکار

 • محیط بصری شهر؛ سیر تحول از رویکرد تزیینی تا رویکرد پایدار
 • دریافت | Download
 • ورود به صفحه  چارچوب فرایند طراحی شهری و طرح جامع یه بعدی
 • 11 پیش فرض های شرح خدمات
 • 31 چارچوب و طرح جامع سه بعدی طراحی شهری
 • 32 چارچوب طراحی شهری
 • 33 طرح جامع سه بعدی طراحی شهری
 • 41 تعریف طراحی شهری- از تولد تا بلوغ طراحی شهری
 • 42 کیفیت طراحی شهری و مولفه های سازنده آن
 • 43 ساختار و محتوای فرایند طراحی شهری راهبردی- راهبرد توسعه شهر (سی دی اس) چیست؟
 • 43 ساختار و محتوای فرایند طراحی شهری راهبردی- طراحی شهری در عمل- الگویی برای هدایت و کنترل چند سطحی در طراحی شهری
 • 44 راهنمای انجام مرحله چشم انداز سازی در طراحی شهری- چشم انداز شهر محله- پیشنهاد یک چارچوب مفهومی برای صورت بندی بیانیه چشم انداز
 • 45 راهنمای انجام مرحله سنجش وضعیت سایت و بستر قرارگیری آن
 • 46 راهنمای انجام مرحله سنجش وضعیت به روش سوات- مناسب سازی تکنیک برای طراحی شهری
 • 47 راهنمای انجام مرحله سنجش وضعیت به روش مکان سنجی
 • 48 راهنمای گونه شناسی و محتوای اسناد طراحی شهری- چارچوب طراحی شهری، دستور کار توسعه و طرح جامع سه بعدی طراحی شهری
 • 51 اصطلاح نامه طراحی شهری
نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبسایت :