? شهر الکترونیک (1) - URDP.IR

URDP.IR

شهر الکترونیک (1)

مأخذ تصویر:

https://in.bookmyfunction.com/blog/banquet-halls-in-bangalore-near-electronic-city

 • بررسی تاثیر شهر الکترونیک بر ساختار کالبدی شهر از دیدگاه کارکنان منطقه 1 شهرداری تبریز
 • دریافت | Download
 • بررسی تاثیرات پیاده سازی شهر الکترونیک بر محیط زیست شهری در مشهد
 • دریافت | Download
 • بررسی مطالعات تطبیقی جهت پیاده سازی الگوی موفق شهر الکترونیک در ایران
 • دریافت | Download
 • بسترهای استفاده از دولت الکترونیک در نظام یکپارچه مدیریت شهر تهران
 • دریافت | Download
 • تحلیل و بررسی مفاهیم، ویژگی ها و فرایند توسعه مشارکت شهروندی الکترونیک در کلانشهرهای ایران
 • دریافت | Download
 • سنجش (سواد الکترونیکی و مشارکت شهروندان)برای توسعه کیوسک های خدمات الکترونیکی در کلانشهر مشهد
 • دریافت | Download
 • ضرورت ایجاد شهر الکترونیک در توسعه پایدار در منطقه 6 تبریز
 • دریافت | Download
نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبسایت :