? روانشناسی محیطی (1) - URDP.IR

URDP.IR

روانشناسی محیطی (1)

مأخذ تصویر: https://www.pinterest.co.uk/explore/environmental-psychology

  • روانشناسی محیطی دانشی نو در خدمت  معماری و طراحی شهری
  • دریافت | Download
  • روانشناسی محیطی و ارتباط آن با حوزه های کارکردی معماری
  • دریافت | Download
  • بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء حس تعلق پذیری در فضا و راهکارهای طراحی آن با رویکرد روانشناسی محیطی
  • دریافت | Download
  • Towards an Environmental Psychologyof Workspace: How People are affected by Environments for Work, Jacqueline C. Vischer
  •  Download | دریافت
نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبسایت :