? بازشناسی ظرفیت های عرصه های همگانی شهری - URDP.IR

URDP.IR

بازشناسی ظرفیت های عرصه های همگانی شهری

بازشناسی ظرفیتهای عرصه های همگانی شهری در جهت تقویت تعاملات اجتماعی با استفاده از تئوری زمینه ای

نشریه علوم جغرافیایی، شماره 26، 103-122


الهام لشکری، مجتبی رفیعیان، علیرضا عندلیب


چکیده
عرصه های همگانی شهری به‌عنوان فضاهای حضور شهروندان و مکانی برای برقراری ارتباط و تعامل اجتماعی می باشند؛ و به معنای عام، سنگ زیرین تمام عرصه های اجتماعی هستند و بدون آن ها، بسیاری از عملکردهای جامعه شهری میسر نخواهد بود. بنابراین، نقش مهمی در کیفیت زندگی و رفاه شهروندان دارند و توجه به کیفیت آن ها در فرآیند برنامه ریزی توسعه شهری ضرورتی انکارناپذیر است. مسئله اصلی فراروی این مقاله توجه به ظرفیت عرصه های همگانی در تسهیل مراودات اجتماعی است. ؛ و در این فرآیند از رویکرد کل گرای انسانی – محیطی  بهره گرفته است. بنابراین، با استفاده از تئوری زمینه ای به بررسی رفتار کاربران عرصه های همگانی کلانشهر مشهد پرداخته است. مطالعه عرصه های همگانی مشهد نشان می‌دهد، این عرصه ها توانسته اند محیطی موردپذیرش گروه‌های مختلف اجتماعی را فراهم نمایند؛ این مهم به ظرفیت های عرصه های همگانی شهری برای حضور افراد و تمایل به تعامل با دیگران اشاره دارد. مدل پارادایمی رابطه بین مفاهیم و مقوله‌ها و نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان می دهد شرایط مداخله  گری نظیر سن، جنس، میزان آشنایی و علت مراجعه در تمایل به حضور در عرصه های همگانی  و نیز برقراری تعامل اجتماعی با دیگران مؤثر هستند.


کلمات کلیدی: عرصه همگانی، تعامل اجتماعی، کلانشهر مشهد، تئوری زمینه ای


دریافت نسخه الکترونیکی

http://www.iaujournals.ir/article_533454.html

http://geographic.sinaweb.net/article_533454.html

نظرات (2)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبسایت :
بسیار عالی است خانم دکتر
دوشنبه 6 آذر 1396 ساعت 21:18
امتیاز: 0 0
پاسخ:
بزرگوارید خانم دکتر عزیز
از حسن نظر شما سپاسگزارم- الهام لشکری
با سلام و احترام
ممنون استاد عزیزبابت مطالب مفیدوکاربردی
جمعه 13 شهریور 1394 ساعت 14:00
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام و احترام متقابل
ممنون از بازدید و اعلام نظر شما
خوب و خوش باشید- الهام لشکری