? ساخت، شکل، فرم، ریخت و مورفولوژی شهری (1) - URDP.IR

URDP.IR

ساخت، شکل، فرم، ریخت و مورفولوژی شهری (1)

مأخذ تصویر: https://www.slideshare.net/Pethandy/urban-morphology-31032981

  • تبیین رابطه متقابل الگوهای رفتاری و مورفولوژی خیابان های شهری بافت تاریخی شهر همدان   
  • دریافت | Download
  • تبیین روش ریخت- گونه بندی و کاربرد آن در طراحی شهری   
  • دریافت | Download
  • تکنیکهای ریخت شناسی شهری در تهیه راهنماهای طراحی شهری   
  • دریافت | Download
  • سنجش اثرات همگرایی نیروهای مذهب و اقتصاد در شکل و فرم منطقه ثامن شهر مشهد در دوره معاصر   
  • دریافت | Download
  • مقایسه تطبیقی مکاتب مطالعات مورفولوژی شهری به منظور تکمیل آن براساس دستگاه تحلیلی مکتب اقتصاد سیاسی فضا   
  • دریافت | Download
نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبسایت :