? پیاده راه و پیاده مداری (4) - URDP.IR

URDP.IR

پیاده راه و پیاده مداری (4)

مأخذ تصویر: http://www.nyc.gov

دریافت   |   Download

 1. تحلیل مؤلفه های تأثیرگذار بر بهبود کیفیات فضایی پیاده راه ها
 2. تلاش در جهت افزایش پیاده مداری و تعاملات اجتماعی در فضای خیابان در راستای اهداف توسعه شهری پایدار
 3. جایگاه هویت در بهسازی و نوسازی فضاهای کهن شهری در چهارچوپ مفهوم پایداری با تاکید بر طراحی مسیر های پیاده روی (نمونه موردی محور تربیت تبریز
 4. جشنواره گردشگری پیاده راه های محدوده ارک تهران
 5. جنبش پیاده گستری رویکردی نودراحیامراکزشهری
 6. خلاصه مقالات همایش بین المللی زندگی پیاده در شهر
 7. خلق موقعیت های خاطره انگیز در پیاده راه های حمل و نقل محور
 8. راهکارهای توسعه حمل و نقل پایدار با تاکید برپیاده مداری
 9. شناسایی پارامترهای محیطی موثر در افزایش قابلیت پیاده مداری و معرفی الگوهای جدید در طراحی پیاده راه
 10. ضرورت تبیین طرح جامع شبکه پیاده راه‌های شهری در ایران
 11. ضوابط طراحی پیاده روها
 12. طراحی پایدار فضاهای عمومی با تأکید بر پیاده راه سازی به منظور بهبود زیست محیطی شهرها
 13. طراحی پایدار پیاده روهای شهری
 14. عابر پیاده در سامان دهی حمل و نقل شهری
 15. معماری بومی و فضاهای پیاده با تاکید بر کاهش آلاینده های شهری
 16. مکانیابی پیاده راههای شهری با استفاده از روش AHP نمونه موردی شهر ماکو
 17. مناسب سازی محیط شهری برای عابر پیاده
 18. نقش فضاهای تجاری پیاده مدار در افزایش سطح سرمایه مکانی پایدار
 19. نقش کاربریها در ارتقاء کیفیت پیاده راهها
 20. نقش پیاده رو در بافت قدیم شوشتر
 21. نگاهی به تجربیات موفق شهرداری تهران در ایجاد پیاده راه های تجاری ـ گردشگری
 22. واکاوی نقش پیاده راه در پایداری شهر
 23. پیاده گرایی؛ خیابان بوعلی همدان
 24. پیاده مداری گامی به سوی شبکه ی کارآمد حمل و نقل شهر پایدار
 25. گردشگری شهری و پیاده راه های تهران
نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبسایت :