? برنامه ریزی ترنسکت، رهیافتی در مطالعه مورفولوژی شهری - URDP.IR
X
تبلیغات
زولا

URDP.IR

برنامه ریزی ترنسکت، رهیافتی در مطالعه مورفولوژی شهری

برنامه ریزی ترنسکت، رهیافتی در مطالعه مورفولوژی شهری

همایش ملی منظر شهری، ایران- تهران، ۱۳۸۹، چاپ در کتاب
 
مهرشاد خلج، الهام لشکری
 
تفاوت در زیستگاه های انسانی منجر شده است که گروهی در روستاها و گروهی دیگر در شهرها ساکن شوند. تا پیش از اختراع اتومبیل، توسعه شهرها بر پایه پیاده مداری بوده است و بررسی ها نشان از برتری زیستگاه های روستایی بر شهرها دارد. در مقابل، ورود اتومبیل و گسترش استفاده از آن در قرن بیستم باعث توسعه زیستگاههای شهری و تفوق آنها بر روستاها شده است.  تفاوت در مورفولوژی این زیستگاه ها پیدایش نظریه ها و مدل های مختلفی را در پی داشته است که می توان از ترنسکت به عنوان یکی از جدیدترین این مدل ها نام برد.
ترنسکت  برشی عرضی از محیط زیست به منظور بیان طیف های مختلف زیستگاه های طبیعی بوده و نخستین بار توسط زیست شناسان و بوم شناسان به منظور مطالعه همزیستی گیاهان و جانوران در زیستگاه های طبیعی مورد استفاده قرار گرفته است.
ترنسکت در برنامه ریزی شهری و منطقه ای مدلی جدید بر پایه نوشهرگرایی و رشد هوشمند می باشد. این مدل بیان کننده مجموعه مناطق گذار از خانه های پراکنده واقع در مناطق زراعی به هسته متراکم شهری بوده و بر اساس کدگذاری هوشمند و متکی بر مطالعه مورفولوژی زیستگاه های شهری و حومه های آن ها می باشد.
منظور از مطالعه مورفولوژی زیستگاه های شهری در واقع تحلیل و بررسی نظام مند فرم، شکل، ساختار و کارکردهای بافت شهرها و منشا تکامل این بافت در طول زمان می باشد. در مورفولوژی شهر و مناطق پیرامونش عوامل گوناگونی ازجمله اقلیم، اقتصاد، مسایل اجتماعی، سیاسی، مذهبی و غیره موثر بوده که با توجه به ویژگی های ترنسکت، به نظر می رسد در تعیین و تفکیک مناطق برنامه ریزی اقلیم عامل اثرگذارتری  باشد.
روش تحقیق در این مقاله کیفی می باشد و در پی آن است که ضمن مطرح نمودن مدل برنامه ریزی ترنسکت، به توصیف اجمالی انواع آن پرداخته و در نهایت، به نتایج عینی برای شهرهای ایران دست یابد.
 
واژگان کلیدی: مورفولوژی شهری، ترنسکت، منطقه بندی، کدگذاری هوشمند
 
نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبسایت :