? شناسنامه علمی - URDP.IR
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

URDP.IR

شناسنامه علمی


1391-1395، دکتری شهرسازی

1386-1388، کارشناس ارشد طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

1380-1384، کارشناس شهرسازی

 

سوابق آموزشی


انسان، طبیعت، معماری
آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی
آمار و روش های کمی در شهرسازی
برنامه ریزی منطقه ای
تاسیسات و زیرساخت های شهری
درک و بیان محیط شهری
طرح شهرسازی  یک
طرح شهرسازی دو
طرح شهرسازی سه
طرح شهرسازی  چهار
طرح شهرسازی  پنج
شناخت معماری روستا
شناخت و تحلیل فضاهای شهری
کارگاه برنامه ریزی مسکن
مبانی طراحی
مبانی و روش های برنامه ریزی شهری
مسکن
آمار در شهرسازی
بافت های فرسوده و تاریخی
مدیریت خدمات شهری
مدیریت حمل و نقل درون شهری
روانشناسی محیطی
در

گروه شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد

گروه شهرسازی دانشگاه صنعتی سجاد مشهد

گروه شهرسازی دانشگاه خیام مشهد

گروه معماری و گروه شهرسازی دانشگاه پیام نور، مرکز مشهد

گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد

گروه شهرسازی موسسه آموزش عالی بینالود مشهد
گروه معماری و گروه شهرسازی موسسه آموزش عالی اقبال مشهد
گروه شهرسازی موسسه آموزش عالی خاوران مشهد
گروه شهرسازی دانشگاه پیام نور، مرکز کرج
گروه معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز گمیشان، گرگان
  

کتاب های تألیف شده

1390، اصول پایداری شهری در اقلیم گرم و خشک ایران: با تاکید بر شهرهای کهن، تهران، انتشارات گنج هنر
1393، سنجش کیفیت محیط شهری با رویکرد مکان محور، تهران، انتشارات گنج هنر


مقاله های علمی - پژوهشی و  ISI
.

1396، بازشناسی ظرفیت های عرصه های همگانی شهری در جهت تقویت تعاملات اجتماعی با استفاده از تئوری زمینه ای، نمونه موردی: کلانشهر مشهد، نشریه علوم جغرافیایی، شماره 26، 103-122
1395،  بررسی عوامل موثر بر ادراک کیفیت عرصه های همگانی شهر مشهد، نشریه علمی- پژوهشی مدیریت شهری، شماره 45، 449-464

2015, Analysis of cultural patterns on Urban Public Realms in Multicultural Cities, Case Study: Mashhad Metropolitan, DAV International Journal ofScience Volume-4, Issue-2, ISSN: 2277-5536 (Print); 2277-5641 (Online), pp 390-397.

مقاله های چاپ شده در نشریه های علمی و تخصصی

1392، کاداستر ابزار ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در طرح های توسعه و عمران شهری، ماهنامه فنی مهندسی شمس، سال یازدهم، شماره99

1389، آثار ناشی از عبور محورهای بزرگراهی بر ارزش های کیفی محیط در محله های شهری، نشریه انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز؛ بن، شماره 80-81

1388، نوسازی شهری جامع در هنگ کنگ، سازمان نوسازی شهر تهران، نشریه اینترنتی نوسازی، شماره 2

1387، رسانه سینما؛ سازنده ذهنیت ما از شهر، نشریه تصویر شهر، ویژه نامه سومین جشنواره فیلم شهر

1382، مورفولوژی شهری، نشریه سازمان نظام مهندسی استان خراسان (طاق)، شماره 14


مقاله های ارائه شده در همایش های ملی و بین المللی

1394، واکاوی رابطه محیط  و فرهنگ در شکل گیری الگوهای رفتارهای اجتماعی، کنفرانس سالانه عمران، معماری و شهرسازی، ایران، شیراز

1394، بررسی قابلیت های پیاده مداری خیابان تعبدی مشهد، سومین کنگره بین المللی مدیریت شهری ایران، تهران

1394، بررسی عوامل مؤثر بر حضور پذیری مردم در فضاهای عمومی - نمونه موردی بازار قدیم چناران،کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری، ایران، مازندران

1393، برنامه ریزی کیفیت گرا در محله های شهری،همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت خوانش هویت ایرانی، اسلامی زیرمجموعه نهمین سمپوزیوم پیشرفت های علم و تکنولوژی، ایران- مشهد

1392، گذار از حکومت به حکمروایی شهری در فرآیند توسعه شهری پایدار- نمونه موردی: کلانشهر تهران، اولین کنفرانس ملی معماری و فضاهای شهری پایدار، مشهد، دانشگاه فردوسی
1392، اسکان های غیررسمی و ناپایداری شهری، اولین کنفرانس ملی معماری و فضاهای شهری پایدار، مشهد، دانشگاه فردوسی
1392، کاداستر نوین زیرساختار داده مکانی تحقق شهرسازی پایدار در ایران، همایش ملی مهندسی معماری و شهرسازی و توسعه پایدار، مشهد، موسسه آموزش عالی خاوران
1390، پیاده راه عرصه ای برای خلق سرزندگی، هویت و خاطره جمعی- نمونه موردی: کوچه مروی- تهران، همایش بین المللی زندگی پیاده در شهر، سالن همایش های برج میلاد، تهران، ایران
1389، پایداری اکولوژیک در شهرهای ناحیه مرکزی ایران، نخستین همایش توسعه شهری پایدار، قطب علمی شهرسازی و توسعه شهری پایدار، دانشگاه تهران، تهران، ایران
1389، برنامه ریزی ترنسکت، رهیافتی در مطالعه مورفولوژی شهری، همایش ملی منظر شهری، تهران، ایران
1387، توسعه پایدار و سکونتگاه های سنتی - نمونه موردی سکونتگاه های سنتی در اقلیم گرم و خشک (یزد)، اولین کنفرانس بین المللی سکونتگاه های سنتی زاگرس (ZTS)، سنندج ، ایران

2011, Modern Cadastre, Paving Ground for Electronic City in Iran, 5th Symposium of Advances on Science and Technology (5thSASTech 2011), Mashhad, Iran.
2010, An Investigation on the Effects of Highways on the City Structure, 3rd International Conference Transport Science and Technology Congress (TRANSTEC 2010),New Delhi
2010, Urban Environment Quality Improvement Planning Case Study: Moft Abad Neighborhood, Tehran, Iran, International Conference on Urban, Regional Planning and Transportation, Paris, France
2010, Multipurpose Cadastre, Essential for Urban Development Plans in Iran, International Conference on Urban, Regional Planning and Transportation, Paris, France
2010, The Role & Effect of Multipurpose Cadastre on the Improvement of Urban Development Plans in Iran, 5th i-Rec Conference & Workshop: Participatory Design and Appropriate Technology for Post-Disaster Reconstruction, Ahmedabad INDIA
2010, Modern Cadastre, Paving Ground for Digital City & Urban Sustainability in Iran, Digital Cities & Urban Sustainability conference & workshop, Sulzborg.
2008, Sustainable Development in Earthen Urbanism and Architecture in Iran Hot and Arid Zone, Kerpic08 - Learning from earthen architecture in climate change International Conference

 

طرح  های پژوهشی انجام شده

1392، طرح پژوهشی بررسی نظام طرح های توسعه شهری و ارایه الگوی بهینه با نگاه مدیریت واحد شهری، مورد: کلانشهر مشهد، معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری مشهد
1391، طرح پژوهشی تدوین شاخص های توسعه شهر تهران، معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران، اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت
1389، طرح پژوهشی جهانی  شدن شهر تهران، سازمان نوسازی شهر تهران
1389، طرح پژوهشی نقش گردشگری در توسعه شهرهای کشور
1389، طرح پژوهشی ارزیابی طرح نواب و تاثیر آن بر ساکنین، سازمان نوسازی شهر تهران
1384، طرح پژوهشی بررسی نیازهای فرهنگی- اجتماعی 4 شهر جدید( پرند، پردیس، صدرا و مهاجران)، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری
1381، طرح تحقیقاتی بررسی و ارزیابی تغییرات محیط و منظر محورهای ییلاقی اطراف مشهد (چکیده این طرح به صورت مقاله ای در همایش چالش های شهر سازی ایران ارائه گردیده است ، شیراز ، اردیبهشت 1382)


سایر پژوهش های انجام شده

1391، برنامه ریزی توسعه در کشورهای در حال توسعه.
1391، نقض حقوق شهروندی در طرح های توسعه شهری ایران- مورد: طرح جامع تهران.
1387، مقایسه مدل های ارزیابی محیطی در برنامه ریزی شهری (Sea ,polestar 2000).
1387، نقش ژئو پارک ها در برنامه ریزی منطقه¬ای.
1383، مفهوم شهر منطقه در ایران.
1383، روند شکل گیری شهر جدید گلبهار.


شرکت در جشنواره ها، نشست ها و همایش های تخصصی

1395،نشست تخصصی بحران آب و مصائب سرزمین بدون آمایش، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد

1395، نشست تخصصی شهرسازی و شهر ایمن، گروه تخصصی شهرسازی سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی، مشهد، هتل پردیسان

1395،نشست تخصصی ارزیابی طرح ها جزء لاینفک فرآیند توسعه پایدار، دانشگاه فردوسی مشهد

1394، نشست تخصصی معماری منظر و مسئله مکان، دانشگاه فردوسی مشهد

1394، نشست تخصصی مکان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد

1394، دومین همایش چالش های شهر امروز: طرحی برای فردا، مشهد، هتل پردیسان

1393، نخستین گردهمایی مشترک مدیران ارشد، شهرسازان و معماران با محوریت معماری ایرانی مبنای طراحی و آسیب شناسی شهر خلاق

1393،همایش شهر ایرانی اسلامی کالبد و محتوا، مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی
1393، کنفرانس چالش های مدرنیزاسیون شهری: فاصله ظاهر تا باطن، مشهد، هتل پردیسان
1393، جشنواره باغ ایرانی، تهران، باغ موزه قصر
1392، نشست تخصصی معماری نماها و سردرهای قدیم شهر تهران، سازمان زیباسازی شهر تهران، باغ نگارستان
1392، همایش بین المللی شهرسازی و جریان های فضایی، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران
1391، سمینار هویت اسلامی- ایرانی شهر تهران: چالش ها و راهبردها، سازمان زیباسازی شهر تهران، دانشگاه تهران
1390، کارگاه تخصصی بین المللی تحولات مفهومی منظر شهری، موزه هنرهای معاصر، تهران، ایران
1382، بررسی و ارزیابی تغییرات محیط و منظر محورهای ییلاقی اطراف مشهد، همایش چالش های شهرسازی ایران ، شیراز، ایران
1381، بیان تصویری گذر هاشم خان (یزد) ، اثر برگزیده در نمایشگاه اصلی اولین جشنواره دانشجویی معماری و شهر سازی، دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا، آذر 1381

 

سخنرانی  ها و عضویت در پنل داوری
 1394، عضو کمیته علمی و داوران  اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی

1393، داور و مسئول پنل همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت خوانش هویت ایرانی اسلامی، زیرمجموعه نهمین سمپوزیم پیشرفت های علوم و تکنولوژی، 9thSASTech 2014

1393، سخنرانی و رونمایی از کتاب سنجش کیفیت محیط شهری با رویکرد مکان محور، مشهد، موسسه آموزش عالی خاوران
1392، داور و مسئول پنل همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار، زیرمجموعه هشتمین سمپوزیم پیشرفت های علوم و تکنولوژی، 8thSASTech 2013
1391، سخنرانی در رابطه با سنجش ارزش های کیفی در محیط های شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی


افتخارات

1394، دریافت لوح سپاس سومین دوره جشنواره دوسالانه کتاب معماری و شهرسازی یادبود زنده یاد دکتر مزینی برای تألیف کتاب سنجش کیفیت محیط شهری با رویکرد مکان محور

1394، انتخاب به عنوان استاد نمونه گروه شهرسازی موسسه آموزش عالی خاوران- مشهد

1392، انتخاب به عنوان دانشجوی نخبه علمی- فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران


نرم افزارها

Auto CAD – Arc GIS – Arc View – Photoshop – Microsoft Office (Word – Excel – PowerPoint – Publisher)- SPSS

 

نظرات (4)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبسایت :
سلام خانم لشکری. یه سوال. شما دوران ابتدایی و راهنمایی در بندر عباس تحصیل کردید؟
دوشنبه 15 مرداد 1397 ساعت 05:26
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام و عرض احترام
خیر، بنده در مشهد تحصیل کردم.
سلام واقعا شما استاد خوبی هستید امیدوارم همیشه موفق باشید با ارزوی بهترین ها برای شما
سه‌شنبه 1 اسفند 1396 ساعت 21:01
امتیاز: 1 0
پاسخ:
باسلام و عرض احترام
سپاس از حسن نظر شما.
سلام افتخار میکنم ک استادم شما هستین.
سه‌شنبه 23 آبان 1396 ساعت 00:25
امتیاز: 3 0
پاسخ:
سلام و عرض احترام
سپاس از لطف شما
موفق باشید- الهام لشکری
سلام و تبریک بابت رزومه ارزشمند شما
چهارشنبه 21 تیر 1396 ساعت 23:46
امتیاز: 3 0
پاسخ:
سپاس از حسن نظر شما