? نوسازی شهری جامع در هنگ کنگ - URDP.IR
X
تبلیغات
زولا

URDP.IR

نوسازی شهری جامع در هنگ کنگ

 نوسازی شهری جامع در هنگ کنگ
نشریه اینترنتی سازمان نوسازی شهر تهران، سال اول- شماره ۲، شهریور ۱۳۸۸
 
 مترجمان: الهام لشکری، مهرشاد خلج
 
نوشتار حاضر به بررسی جنبه هایی از بحث توسعه جامع درونی  پرداخته و توأم با تحقیقات مربوط به توسعه شهری پیش می رود. دو پروژه نوسازی در هنگ کنگ به عنوان مطالعه موردی در نظر گرفته شده اند. یافته ها، مؤید رویکردی جامع و فراگیر در توسعه شهری است که منجر به کاهش اثرات منفی جابجایی، به ویژه در اسکان مجدد اقشار فقیر می شود. موضوعات اصلی عبارتند از: مرحله بندی پروژه برای افزایش امکان سکونت مجدد افراد سالخورده در همان محل، مشارکت شهروندی با توجه به موضوع پروژه، یکپارچگی اجتماعی به واسطه مداخله دولت و یکپارچگی کالبدی در توسعه مجدد بلوک به بلوک و پیامدهای مثبت آن در همسایگی های موجود. همچنین عوامل ساختاری تعیین کننده جهت توسعه جامع و کارآمد پیشنهاد شده اند: توزیع اشتغال، توسعه مرکب از فضاهای مسکونی و اداری، مداخله دولت در بازیافت زمین، منطقه بندی، اسکان مجدد و برنامه ریزی دموکراتیک.
 
کلید واژه ها: توسعه جامع ، مداخله دولت، جابجایی سالخوردگان، مشارکت شهروندی، ارتقاء اجتماعی محدوده
نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبسایت :