? URDP.IR
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

URDP.IR

احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمند سازی بافت فرسوده و بافت تاریخی (17)

مأخذ تصویر: https://www.peterbrett.com/markets/urban-regeneration
 • شناخت متغیرهای وابسته به ارزش در بافت های تاریخی- فرهنگی جهت برنامه ریزی برای بازآفریـنی شهری- خیابان ارگ مشهد
 • دریافت | Download
 • فرآیند بازآفرینی میادین شهر تهران با هدف ارتقای تعاملات اجتماعی شهروندان
 • دریافت | Download
 • مجمع باز آفرینی شهری انگلستان و معرفی بهترین تجربه نوسازی شهری در این کشور
 • دریافت | Download
 • مقایسه رویکرد مشارکت در نوسازی شهری انگلستان و ایران از جنبه قانونی
 • دریافت | Download
 • نقش بازآفرینی مناظر فرهنگی شهر بر ارتقای کیفیت زندگی شهروندان- مجموعه زندیه شیراز
 • دریافت | Download

دکتر محمدرضا پورجعفر


 • به روزرسانی: نقش بازآفرینی مناظر فرهنگی شهر بر ارتقای کیفیت زندگی شهروندان- مجموعه زندیه شیراز
 • دریافت | Download
 • سنجش اثرات همگرایی نیروهای مذهب و اقتصاد در شکل و فرم منطقه ثامن شهر مشهد در دوره معاصر  
 • دریافت | Download
 • ارتقاء امنیت محیطی و کاهش جرائم شهری با تاکید بر رویکرد C.P.T.E.D
 • دریافت | Download
 • الگوی پیشنهادی محله با مرکزیت مسجد و فضاهای عمومی مورد نیاز در شهر ایرانی – اسلامی
 • دریافت | Download
 • الگوهای طراحی منظر در امتداد مسیل های درون شهری (مطالعه موردی. مسیل الوسجرد، شهر همدان)
 • دریافت | Download
 • بررسی جلوه های نمایشی آیین صوفی گری در ترکیه و تاثیر پذیری آن از مثنوی معنوی مولانا
 • دریافت | Download
 • توجه به معیارهای طراحی شهری و معماری در مساجد قدیمی، مورد مطالعه مسجد جامع دهلی
 • دریافت | Download
 • در جستجوی معیارهای شکل دهنده شبکه فضاهای شهری در بافت های تاریخی ایران؛ نمونه موردی اصفهان، دردشت
 • دریافت | Download
 • نقش و جایگاه مسجد در برنامه ریزی و طراحی محله های شهری اسلامی
 • دریافت | Download

درباره دکتر پورجعفر

مبانی و روش تفکیک زمین

مبانی و روش تفکیک در طرح های آماده سازی زمین

ضوابط و مقررات گذربندی

ضوابط و مقررات گذربندی  (احداث و توسعه معابر)

پرسش نامه و آزمون های آماری

سیستم های اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی شهری و منطقه ایسیستم های اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای

تعدیل، تنظیم و سازماندهی مجدد زمین | Land Readjustment

Osaka City plans regarding land readjustment projects

 • بررسی تجربه سازماندهی مجدد زمین در ژاپن برای استفاده از آن در ایران
 • دریافت | Download
 • امکان سنجی تحقق رویکرد تنظیم مجدد زمین در بافت های فرسوده شهری نمونه موردی قلعه آبکوه مشهد
 • دریافت | Download
 • برنامه اصلاح مجدد زمین ابزار مدیریت توسعه در بافت های فرسوده شهری
 • دریافت | Download
 • برنامه مداخله مردم محور در بافت فرسوده، اجرای سیستم تنظیم مجدد زمین، مطالعه موردی بافت فرسوده قلعه وکیل آباد مشهد
 • دریافت | Download
 • تعدیل و تنظیم دوباره قطعات زمین، روشی در برخورد با بافتهای فرسوده
 • دریافت | Download

دکتر سید محسن حبیبی

 • بررسی تجربه سازماندهی مجدد زمین در ژاپن برای استفاده از آن در ایران
 • دریافت | Download
 • بررسی تطبیقی دگرگونی جمعیت، خانوار، سکونت و شهرگرایی ایران، فرانسه، رومانی
 • دریافت | Download
 • شرحی بر اصول و قواعد شهرسازی بومی در ارتباط با نظریه های معاصر شهرسازی
 • دریافت | Download

مختصری از رزومه دکتر سید محسن حبیبی

Structure Plan and Leisure Facilities Plan


Diamond Creek Major Activity Centre

Structure Plan and Leisure Facilities Plan

سرزندگی و زیست پذیری شهری (2)

منبع تصویر: https://roselawgroupreporter.com

 • ایجاد سرزندگی شبانه شهری با رویکرد طراحی فضاهای 24ساعته
 • بررسی سرزندگی در خیابان شهری، مطالعه موردی- خیابان مسجد جامع یزد
 • بررسی تاثیربناهای شاخص معماری چون بقعه شیخ صفی الدین در رونق و سرزندگی محله شیخ صفی اردبیل
 • بررسی حس تعلق و عوامل موثر در سرزندگی میادین شهری
 • بررسی عوامل موثر بر افزایش حس سرزندگی در بازار
 • بررسی معیارهای جهانی و بومی شهر زیست پذیر
 • بررسی معیارهای مؤثر بر سرزندگی اجتماعی در بافت های فرسوده شهری -بافت فرسوده آبکوه، مشهد
 • بررسی نقش آلودگی بصری بر کیفیت فضای شهری-سرزندگی شهری)
 • بررسی نقش پیاده راه در هویت بخشی و سرزندگی محورهای تجاری -نمونه ی موردی خیابان نصر تربت جام
 • رابطه همبستگی بین کیفیت زندگی وتوسعه پایدارشهری، با تبیین پارادایم سرزندگی
 • ساماندهی محلات شهری و ایجاد سرزندگی در آن با تاکید بر رویکرد TND
 • عوامل موثر بر سرزندگی فضاهای شهری
 • عوامل موثر بر سرزندگی پیاده راه های شهری خلق یک فضای شهری سرزنده با تکیه بر مفهوم پیاده راه
 • معیارهای دستیابی به سرزندگی پایدار در فضاهای شهری نمونه موردی مقایسه ی تطبیقی دو پارک در شهر آبادان
 • نشاط و سرزندگی در شهر به کمک طراحی شهری
 • نگاهی به ویژگی ها و معیارهای شهر زیست پذیر

دکتر مجتبی رفیعیان


 • به روزرسانی:برنامه اصلاح مجدد زمین ابزار مدیریت توسعه در بافت های فرسوده شهری
 • دریافت | Download
 • به روزرسانی: سنجش ارزش های محیطی تاثیرگذار در انتخاب واحدهای مسکونی ساکنین نواب با استفاده از روش انتخاب تجربی

  نویسنده: رفیعیان مجتبی,عسگری علی,عسگری زاده زهرا

  دریافت | Download

ادامه مطلب

City Branding of Hong Kong

City Branding of Hong Kong

Imagineering Authenticity

Christina König

Local Structure Plan


Local Structure Plan

نکات مهم شیت بندی در شهرسازی

نکات مهم  شیت بندی در شهرسازی
دریافت | Download

کانال تلگرامی  شیت بندی و نمونه نقشه های شهرسازی
عضویت

آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح هاآیین نامه نحوه بررسی و تصویب
طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای منطقه ای و ملی
و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 1378

دریافت | Download

City Marketing, Towards an integrated approach


City Marketing, Towards an integrated approach

Joint Replacement Structure Plan


Joint Replacement Structure Plan

Alienation and Conversion of Municipal Parkland in New York

HANDBOOK ON THE Alienation and Conversion of Municipal Parkland in New York

کمپین یار طبیعت

Portland Economic Development Strategy

Portland Economic Development Strategy
1 2 3 4 5 ... 20 >>